« 2Kor 5:20 2 List do Koryntian 5:21 2Kor 6:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo onego który nieznał grzechu, za nas grzechem uczynił, aby my zostali sprawiedliwością Bożą wniem.
2.WUJEK.1923Tego, który nie znał grzechu, uczynił grzechem za nas, abyśmy my się stali sprawiedliwością Bożą w nim.
3.RAKOW.NTAbowiem onego, który nie uznał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy my sstali się sprawiedliwością Bożą w nim.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem on tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy się my stali sprawiedliwością Bożą w nim.
5.GDAŃSKA.2017On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.
6.JACZEWSKIChrystus, nie znając grzechu, stał się dla nas grzesznikiem, aby nas usprawiedliwił przed Bogiem.
7.SYMONTego, który nie znał grzechu, uczynił grzechem za nas, abyśmy się stali sprawiedliwością Bożą w nim.
8.DĄBR.WUL.1973Tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy i my stali się sprawiedliwością Bożą w nim.
9.DĄBR.GR.1961Tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy my stali się sprawiedliwością Bożą w nim.
10.TYSIĄCL.WYD5On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą.
11.BRYTYJKAOn tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.
12.POZNAŃSKAOn dla nas zrzucił winę na Tego, który nie popełnił żadnego grzechu, abyśmy w Nim osiągnęli sprawiedliwość Bożą.
13.WARSZ.PRASKAOn to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.który tego, co nie poznał grzechu, z powodu nas grzechem uczynił, abyśmy w nim się stali sprawiedliwością Boga.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOn Tego, który nie poznał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy my w Nim stali się sprawiedliwością Boga.
16.TOR.NOWE.PRZ.Albowiem On Tego, który nie znał grzechu, za nas uczynił grzechem, byśmy w Nim stawali się Bożą sprawiedliwością.