« 2Kor 5:19 2 List do Koryntian 5:20 2Kor 5:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Miato Christusa przeto rzecz sprawujem, jakoby Bóg napomina, przez nas. Prosim miasto Christusa, pojednajcie się z Bogiem.
2.WUJEK.1923Miasto Chrystusa tedy poselstwo sprawujemy, jakoby Bóg przez nas napominał, prosimy miasto Chrystusa: Pojednajcie się z Bogiem.
3.RAKOW.NTMiasto Christusa tedy poselstwo odprawujemy, jakoby Bóg was napominał przez nas; Prosimy miasto Christusa: pojednajcie się z Bogiem.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż na miejscu Chrystusowem poselstwo sprawujemy, jakoby was Bóg upominał przez nas, prosimy na miejscu Chrystusowem, jednajcie się z Bogiem;
5.GDAŃSKA.2017Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, tak jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem.
6.JACZEWSKIMy tu miejsce Chrystusa zastępujemy; Bóg przez nas przemawia. Przeto w imieniu Chrystusa wołamy: Pojednajcie się z Bogiem.
7.SYMONZamiast Chrystusa tedy poselstwo sprawujemy, jakoby Bóg przez nas napominał. Prosimy zamiast Chrystusa: Pojednajcie się z Bogiem.
8.DĄBR.WUL.1973W imieniu Chrystusa tedy poselstwo sprawujemy, jakby sam Bóg przez nas upominał. W imieniu Chrystusa nalegamy: pojednajcie się z Bogiem.
9.DĄBR.GR.1961W imieniu Chrystusa tedy poselstwo sprawujemy, jakby sam Bóg przez nas upominał. W imieniu Chrystusa nalegamy: pojednajcie się z Bogiem.
10.TYSIĄCL.WYD5Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!
11.BRYTYJKADlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem.
12.POZNAŃSKAJesteśmy zatem wysłańcami Chrystusa i sam Bóg przez nas upomina. W imieniu Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!
13.WARSZ.PRASKATak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem z powodu Chrystusa jesteśmy jakby posłami Boga i przez nas wzywa. Prosimy z powodu Chrystusa zostańcie pojednani z Bogiem,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy: Pojednajcie się z Bogiem.
16.TOR.NOWE.PRZ.W miejsce Chrystusa jesteśmy posłani, jako samego Boga, który przez nas wzywa, w miejsce Chrystusa prosimy: Bądźcie pojednani z Bogiem.