« 2Kor 5:18 2 List do Koryntian 5:19 2Kor 5:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Atoli iż Bóg był w Christusie świat przejednywając sobie, niepoczytawający im upadków ich, i pokładający wnas słowo przejednania.
2.WUJEK.1923Albowiem Bóg był w Chrystusie, świat z sobą jednając, nie przyczytając im grzechów ich, i włożył na nas słowo zjednania.
3.RAKOW.NTTak iż Bóg był w Christusie świat jednając samemu sobie, nie przyczytając im upadków ich; i położył w nas onę mowę zjednania.
4.GDAŃSKA.1881Ponieważ Bóg był w Chrystusie, świat z samym sobą jednając, nie przyczytując im upadków ich, i położył w nas to słowo pojednania:
5.GDAŃSKA.2017Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów, i nam powierzył to słowo pojednania.
6.JACZEWSKIBóg przez Chrystusa pozyskał ludzi dla siebie i przebaczył im ich winy, a nam zlecił urząd narzędzi i głosicielów tego przebaczenia.
7.SYMONAlbowiem Bóg pojednał w Chrystusie świat z sobą w tem, iż nie poczytał im grzechów ich, i złożył w nas słowo pojednania.
8.DĄBR.WUL.1973W Chrystusie bowiem Bóg pojednał świat z sobą, nie poczytując mu jego grzechów i udzielając nam słowa pojednania.
9.DĄBR.GR.1961Bóg bowiem w Chrystusie pojednał świat z sobą, nie poczytując im (ludziom) grzechów i udzielając nam słowa pojednania.
10.TYSIĄCL.WYD5Albowiem w Chrystusie Bóg jednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania.
11.BRYTYJKATo znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania.
12.POZNAŃSKABóg pojednał w Chrystusie świat ze sobą, nie pamięta o grzechach ludzi, a nam nakazał głosić pojednanie.
13.WARSZ.PRASKAAlbowiem w Chrystusie Bóg jednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jako, że to Bóg w Chrystusie był Tym, co pojednał świat ze sobą, nie licząc im ich fałszywych kroków oraz deponując sobie w nas słowo pojednania.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITto znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą jedna, nie poczytując ludziom ich upadków, i nam powierzył słowo pojednania.
16.TOR.NOWE.PRZ.Jako że Bóg był w Chrystusie tym, który świat z samym sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i tym, który w nas złożył słowo pojednania.