« 2Kor 5:17 2 List do Koryntian 5:18 2Kor 5:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wszytko z Boga, który nas przejednał sobie przez Christusa. I dał nam służbę przejednania.
2.WUJEK.1923A wszystko z Boga, który nas z sobą pojednał przez Chrystusa i dał nam urząd jednania.
3.RAKOW.NTA te wszytkie rzeczy z Boga, który pojednał nas samemu sobie przez Jezusa Christusa, i dał nam posługowanie onego zjednania.
4.GDAŃSKA.1881A to wszystko z Boga jest, który nas z samym sobą pojednał przez Jezusa Chrystusa i dał nam usługiwanie tego pojednania,
5.GDAŃSKA.2017A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę pojednania.
6.JACZEWSKIWszystko zaś to zawdzięczamy łasce Boga, który przez Chrystusa pozyskał nas sobie i zlecił nam urząd zjednywania ludu dla siebie.
7.SYMONA wszystko z Boga, który nas z sobą pojednał przez Chrystusa: i dał nam urząd pojednywania.
8.DĄBR.WUL.1973A wszystko z Boga, który nas z sobą pojednał przez Chrystusa i dał nam urząd jednania.
9.DĄBR.GR.1961A wszystko z Boga, który nas z sobą pojednał przez Chrystusa i dał nam urząd jednania.
10.TYSIĄCL.WYD5Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania.
11.BRYTYJKAA wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania,
12.POZNAŃSKAWszystko to pochodzi od Boga, który pojednał nas ze sobą za pośrednictwem Chrystusa, a nam zlecił posługę pojednywania.
13.WARSZ.PRASKAWszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A wszystko z Boga, który nas pojednał z samym sobą przez Jezusa Chrystusa oraz dał nam służbę owego pojednania.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę pojednania,
16.TOR.NOWE.PRZ.A to wszystko jest z Boga, który nas z samym sobą pojednał przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę pojednania,