« 2Kor 5:16 2 List do Koryntian 5:17 2Kor 5:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A tak jeśli kto w Christusie (jest) nowe stworzenie (jest:) starodawne minęły, oto zstało się nowo wszytko.
2.WUJEK.1923Jeźli tedy który w Chrystusie, nowe stworzenie: stare rzeczy przeminęły, oto się wszystkie nowe stały.
3.RAKOW.NTA tak jeśli kto jest w Christusie, nowym jest stworzeniem; starodawne rzeczy przeminęły, oto sstały się wszytkie nowe.
4.GDAŃSKA.1881A tak jeźli kto jest w Chrystusie, nowem jest stworzeniem; stare rzeczy przeminęły, oto się wszystkie nowemi stały.
5.GDAŃSKA.2017Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; to, co stare, przeminęło, oto wszystko stało się nowe.
6.JACZEWSKIKto się w Chrystusie odrodził, ten się stał nowem stworzeniem.
7.SYMONKto tedy w Chrystusie jest, nowem jest stworzeniem, co było starego, minęło, oto wszystko nowem się stało.
8.DĄBR.WUL.1973Jeśli tedy kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem: dawne rzeczy przeminęły, oto wszystko nowym się stało.
9.DĄBR.GR.1961Jeśli tedy kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem: dawne rzeczy przeminęły, oto wszystko nowym się stało.
10.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli więc ktoś [pozostaje] w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto <wszystko> stało się nowe.
11.BRYTYJKATak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło; oto wszystko stało się nowe.
12.POZNAŃSKAKto jest w łączności z Chrystusem, ten staje się nowym stworzeniem. Stare przeminęło, a powstało nowe.
13.WARSZ.PRASKAJeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego, że jeśli ktoś jest w Chrystusie nowym jest stworzeniem; dawne przeminęło, oto całe powstało nowe.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTak więc kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło - i nastało nowe!
16.TOR.NOWE.PRZ.Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe,