« 2Kor 5:15 2 List do Koryntian 5:16 2Kor 5:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A tak my odtąd nikogo nieznamy wedle ciała. Co jeśliśmy też znali Christusa wedle ciała, ale teraz już nie znamy.
2.WUJEK.1923A tak my odtychmiast nikogo nie znamy wedle ciała. A jeźliśmy znali Chrystusa wedle ciała, ale już teraz nie znamy.
3.RAKOW.NTA tak my odtąd żadnego nie znamy wedle ciała; A jeśliśmy też znali, wedle ciała, Christusa, ale już teraz więcej nie znamy.
4.GDAŃSKA.1881Dlatego my od tego czasu nikogo według ciała nie znamy, a chociaśmy też znali Chrystusa według ciała, lecz już teraz więcej nie znamy.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego my odtąd nikogo nie znamy według ciała, a chociaż znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już więcej go takim nie znamy.
6.JACZEWSKIŚwiat i ciało są teraz dla nas obojętnemi. Chociażbyśmy Chrystusa znali w ciele ludzkiem: - to teraz nic sobie z tego nie robilibyśmy.
7.SYMONA tak my odtąd nikogo nie znamy wedle ciała: a jeśliśmy i Chrystusa znali wedle ciała, to teraz już go nie znamy.
8.DĄBR.WUL.1973Dlatego odtąd nie mamy już nikogo według ciała i jeśliśmy znali i Chrystusa według ciała, to go już teraz nie znamy.
9.DĄBR.GR.1961Dlatego odtąd nie znamy już nikogo według ciała, a jeśliśmy Chrystusa poznali według ciała, to go już teraz takim nie znamy.
10.TYSIĄCL.WYD5Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób.
11.BRYTYJKADlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała; a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy.
12.POZNAŃSKATak więc odtąd nie kierujemy się w ocenie czysto ludzkimi względami. Jeżeli nawet kiedyś ocenialiśmy w ten sposób Chrystusa, to obecnie już Go tak nie oceniamy.
13.WARSZ.PRASKATak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet wedlug ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wobec tego my, od dzisiaj, już nie znamy nikogo według cielesnej natury; a jeśli nawet poznaliśmy Chrystusa według cielesnej natury jednak już teraz nie znamy.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITStąd nie jest już dla nas ważne, kto kim jest jako człowiek. I nawet jeśli w ten sposób poznaliśmy Chrystusa, to znamy Go teraz inaczej.
16.TOR.NOWE.PRZ.Dlatego my, od teraz nikogo nie znamy według ciała, a jeśli i poznaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już Go nie znamy.