« 2Kor 5:14 2 List do Koryntian 5:15 2Kor 5:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A za wszech umarł był, aby którzy żywą, nie sobie już żyli, ale (ten) który za nie umarł i wskrzeszon.
2.WUJEK.1923A za wszystkie umarł Chrystus, aby i którzy żywią, już nie sami sobie żyli, ale temu, który za nie umarł i zmartwychwstał.
3.RAKOW.NTA za wszytkie umarł, aby oni którzy żywą, już więcej samym sobie nie żyli, ale onemu który za nie umarł, i jest wzbudzony.
4.GDAŃSKA.1881A że za wszystkich umarł, aby ci, którzy żyją, już więcej sobie nie żyli, ale temu, który za nich umarł i jest wzbudzony.
5.GDAŃSKA.2017A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony.
6.JACZEWSKII skoro Chrystus dla nas umarł: - toć i my wszyscy, co żyjemy, nie dla siebie już, ale dla niego żyć winniśmy.
7.SYMONa za wszystkich umarł Chrystus, aby też i ci, którzy żyją, już nie sobie żyli, ale temu, który za nich umarł i zmartwychwstał.
8.DĄBR.WUL.1973A za wszystkich umarł Chrystus, aby i ci, którzy żyją, już nie dla siebie żyli, ale dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.
9.DĄBR.GR.1961A za wszystkich umarł, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie żyli, ale dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.
10.TYSIĄCL.WYD5A właśnie za wszystkich umarł <Chrystus> po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.
11.BRYTYJKAA umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony.
12.POZNAŃSKAA za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, którzy żyją, już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.
13.WARSZ.PRASKAA właśnie za wszystkich umarł [Chrystus] po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Umarł także za wszystkich, aby ci, którzy żyją już nie żyli dla samych siebie, ale dla tego, który za nich umarł oraz został wskrzeszony.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITUmarł zaś za wszystkich, aby ci, którzy żyją, żyli już nie dla siebie, ale dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.
16.TOR.NOWE.PRZ.A za wszystkich umarł, aby ci, którzy żyją, już nie żyli dla samych siebie, ale dla Tego, który umarł za nich i został wzbudzony.