« 2Kor 5:13 2 List do Koryntian 5:14 2Kor 5:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo miłość Christusowa dzierży nas, (którzy) umyśliliśmy to, iż jeśli jeden za wszech umarł, toć wszytcy umarli byli.
2.WUJEK.1923Albowiem miłość Chrystusowa przyciska nas, uważających to, iż jeźli jeden za wszystkie umarł, tedy wszyscy umarli.
3.RAKOW.NTAbowiem ona miłość Christusowa przyciska nas; którzyśmy rozsądzili to, iż jeśli jeden za wszytkie umarł, tedy wszyscy umarli;
4.GDAŃSKA.1881Albowiem miłość Chrystusowa przyciska nas, jako tych, którzyśmy to osądzili, iż ponieważ jeden za wszystkich umarł, tedy wszyscy byli umarłymi;
5.GDAŃSKA.2017Miłość Chrystusa bowiem przymusza nas, jako tych, którzy uznaliśmy, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli.
6.JACZEWSKIMiłość Chrystusowa tak nam czynić każe: bo gdy Chrystus za nas umarł: - toć i my z nim wszyscy dla świata umrzeć winniśmy.
7.SYMONBo miłość Chrystusowa przyciska nas, którzyśmy to tak rozsądzili w sobie: Jeżeli jeden umarł za wszystkich, tedy wszyscy umarli:
8.DĄBR.WUL.1973Albowiem miłość Chrystusowa przynagla nas, gdy to rozważamy, że jeśli jeden umarł za wszystkich, tedy wszyscy pomarli.
9.DĄBR.GR.1961Albowiem miłość Chrystusowa przynagla nas, skoro doszliśmy do przekonania, że jeśli jeden umarł za wszystkich, tedy wszyscy pomarli.
10.TYSIĄCL.WYD5Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli.
11.BRYTYJKABo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł; a zatem wszyscy umarli;
12.POZNAŃSKAPrzynagla nas bowiem miłość Chrystusa. Doszliśmy do przekonania, że jeżeli jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli.
13.WARSZ.PRASKAAlbowiem miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo miłość Chrystusa trzyma nas razem; tych, którzy odróżniają to, że skoro jeden umarł za wszystkich, zatem wszyscy byli śmiertelni.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż miłość Chrystusa przenika nas, którzy stwierdziliśmy, że Jeden umarł za wszystkich, a przez to - wszyscy umarli.
16.TOR.NOWE.PRZ.Albowiem miłość Chrystusa naciska na nas, którzy to osądziliśmy, że jeśli Jeden za wszystkich umarł, zatem wszyscy umarli;