« 2Kor 5:11 2 List do Koryntian 5:12 2Kor 5:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo nie znowu się wam zalecamy, ale przyczynę dając wam pochwałę z nas, abyście mieli przeciw (onym) co się z osoby przechwalają a nie zserca.
2.WUJEK.1923Nie znowu sami siebie wam zalecamy, ale wam dajemy przyczynę, abyście się chlubili z nas, żebyście mieli przeciwko tym, którzy się zalecają z wierzchu, a nie w sercu.
3.RAKOW.NTAbowiem nie znowu sami siebie zalecamy wam, ale pochob dając wam przechwalania się z nas; żebyście mieli co rzec przeciwko onym którzy się z oblicza przechwalają, a nie z serca.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem nie samych siebie wam znowu zalecamy, ale wam dajemy przyczynę, abyście się chlubili nami i żebyście mieli co mówić przeciwko tym, którzy się chlubią z powierzchownych rzeczy, a nie z serca.
5.GDAŃSKA.2017Bo nie polecamy wam ponownie samych siebie, ale dajemy wam sposobność do chlubienia się nami, żebyście mieli co odpowiedzieć tym, którzy się chlubią tym, co zewnętrzne, a nie sercem.
6.JACZEWSKINie mówimy tego, by się wam zalecać, lecz aby dać wam dowód prawdziwości naszego Apostolstwa, i aby was zabezpieczyć przed tymi, którzy udają się za apostołów.
7.SYMONNie znowu samych siebie wam zalecamy, ale podajemy waim sposobność, abyście się chlubili z nas, i żebyście mieli co odpowiedzieć tym, którzy chlubią się zewnątrz, a nie w sercu.
8.DĄBR.WUL.1973Nie żebyśmy znowu samych siebie wam zalecali, ale dajemy wam sposobność, żebyście mogli się przeciwstawić tym, którzy się chlubią na zewnątrz, a nie w sercu.
9.DĄBR.GR.1961Nie żebyśmy znowu samych siebie wam zalecali, ale dajemy wam sposobność do chlubienia się nami, żebyście mogli się przeciwstawić takim, którzy się chlubią tym, co jest na zewnątrz, a nie tym, co w sercu.
10.TYSIĄCL.WYD5Mówimy to, nie żeby znów wam siebie polecać, lecz by dać wam sposobność do chlubienia się nami, żebyście w ten sposób mogli odpowiedzieć tym, którzy chlubią się swą powierzchownością, a nie wnętrzem własnego serca.
11.BRYTYJKANie polecamy się wam ponownie, lecz dajemy wam pobudkę do tego, abyście mogli nami się chlubić i abyście mogli dać odprawę tym, którzy się chlubią rzeczami zewnętrznymi, a nie tym, co w sercu.
12.POZNAŃSKANie mamy zamiaru ponownie polecać wam siebie, lecz tylko pragniemy dać wam okazję do chlubienia się nami, abyście mogli odpowiedzieć tym, którzy chlubę widzą w zewnętrznej powierzchowności, a nie w sercu.
13.WARSZ.PRASKAMówimy to, nie żeby znów wam siebie zalecać, lecz by dać wam sposobność do chlubienia się nami, iżbyście w ten sposób mogli odpowiedzieć tym, którzy przechwalają się swą powierzchownością, a nie wnętrzem własnego serca.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo nie siebie samych znowu wam polecamy, ale z powodu nas dajemy wam okazję chluby, abyście ją mieli wobec tych, co się chlubią na twarzy, a nie w sercu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNie polecamy się wam ponownie, ale dajemy wam powód do chluby z naszego powodu, abyście mogli odeprzeć zarzuty tych, którzy szczycą się pozorami, a nie tym, co jest w sercu.
16.TOR.NOWE.PRZ.Bo ponownie nie polecamy samych siebie, ale dajemy wam powód do chluby z nas, abyście ją mieli przeciw tym, którzy chlubią się z tego, co na zewnątrz, a nie z serca.