« 2Kor 5:10 2 List do Koryntian 5:11 2Kor 5:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wiedząc przeto strach pański, ludzi namawiamy, a Boguśmy jawni, i tuszę że i wsumnieniach waszych jawniśmy.
2.WUJEK.1923Wiedząc tedy strach Pański, ludzie namawiamy, lecz Bogu jawnymi jesteśmy. A spodziewam się, iż też w sumnieniach waszych jesteśmy jawnymi.
3.RAKOW.NTWiedząc tedy on strach Pański, ludzi namawiamy, a Bogu jawnymi jesteśmy; a nadziewam się, iż też w sumnieniach waszych jesteśmy jawnymi.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż wiedząc o tym strachu Pańskim, ludzi do wiary namawiamy, a Bogu jawnymi jesteśmy; i mam nadzieję, iż w sumieniach waszych jawnymi jesteśmy.
5.GDAŃSKA.2017Wiedząc zatem o tym strachu Pańskim, przekonujemy ludzi; dla Boga zaś wszystko w nas jest jawne; mam też nadzieję, że i dla waszych sumień wszystko w nas jest jawne.
6.JACZEWSKIWiedząc o tem, nauczamy ludzi; Bóg widzi, iż czynimy to z całą szczerością; a sądzę, że i wy nie inaczej o tem przekonani jesteście.
7.SYMONWiedząc tedy, że straszny jest Pan, ludzi staramy się przekonać, a przed Bogiem wszystko w nas odkryte. Spodziewam się zaś, że i w sumieniach waszych odkryci jesteśmy.
8.DĄBR.WUL.1973Wiedząc tedy, co to jest bojaźń Pańska, ludzi staramy się przekonać, a przed Bogiem wszystko w nas jest jawne. A mam nadzieję, że i w sumieniach waszych nic w was nie ma tajnego.
9.DĄBR.GR.1961Wiedząc tedy, co to jest bojaźń Pańska, staramy się przekonać ludzi, a przed Bogiem wszystko w nas jest jawne. A mam nadzieję, że i w sumieniach waszych nic w was nie ma tajnego.
10.TYSIĄCL.WYD5Tak więc, przejęci bojaźnią Pana, przekonujemy ludzi, wobec Boga zaś wszystko w nas jest odkryte. Mam zresztą nadzieję, że i dla waszych sumień nie ma w nas nic zakrytego.
11.BRYTYJKAWiedząc tedy, co to jest bojaźń Pańska, staramy się przekonywać ludzi; a przed Bogiem wszystko w nas jest jawne, spodziewam się też, że i w sumieniach waszych jest to jawne.
12.POZNAŃSKAWiedząc, co to jest bojaźń Pańska, staramy się ludzi przekonywać - dla Boga wszystko w nas jest jawne. Mam też nadzieję, że i dla was jest jawne.
13.WARSZ.PRASKATak więc, przejęci bojaźnią Pana, przekonujemy ludzi, wobec Boga zaś wszystko w nas odkryte. Mam zresztą nadzieję, że i dla waszych sumień nie ma w nas nic zakrytego.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego przekonujemy ludzi, doświadczając bojaźni przed Panem; zaś sami staliśmy się znanymi Bogu. Ale też mam nadzieję, że staliście się znanymi w waszych poradach.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWiedząc zatem, co to znaczy bać się Pana, przekonujemy ludzi, a wobec Boga wszystko w nas jest jawne. Spodziewam się, że podobnie jawne jest w waszych sumieniach.
16.TOR.NOWE.PRZ.Wiedząc więc, czym jest bojaźń Pana, ludzi przekonujemy, a dla Boga jesteśmy jawnymi; a mam nadzieję, że i w waszych sumieniach jesteśmy jawnymi.