« 2Kor 5:9 2 List do Koryntian 5:10 2Kor 5:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo wszem nam pokazać się trzeba przed sądem Christusowem, aby odniósł każdy własne (uczynki) ciała, jako uczynił, choć dobrego, choć (co) złego.
2.WUJEK.1923Bo się wszyscy my musimy okazać przed stolicą Chrystusową, aby każdy odniósł własne sprawy ciała, według tego, co uczynił, lub dobre, lub złe.
3.RAKOW.NTBo wszytkim nam objawić się potrzeba przed stolicą Christusową, aby odniósł każdy ono co czynił przez ciało, według onego co uczynił, choć dobre, choć złe.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem musimy się wszyscy pokazać przed sądową stolicą Chrystusową, aby każdy odniósł, co czynił w ciele, według tego, co czynił, lub dobre, lub złe.
5.GDAŃSKA.2017Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za to, co czynił w ciele, według tego, co czynił, czy dobro, czy zło.
6.JACZEWSKIWszyscy my bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, by z życia swojego na ziemi zdać sprawę.
7.SYMONBo wszyscy stawić się musimy przed sądową stolicą Chrystusową, aby każdy odebrał według tego, co czynił w ciele, albo dobre, albo złe.
8.DĄBR.WUL.1973Wszyscy bowiem stanąć musimy przed trybunałem Chrystusowym, aby każdy zdał sprawę z czynów dokonanych w ciele, dobrych czy złych.
9.DĄBR.GR.1961Wszyscy bowiem stanąć musimy przed trybunałem Chrystusowym, aby każdy otrzymał to, na co będąc w ciele zasłużył czynami dobrymi albo złymi.
10.TYSIĄCL.WYD5Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.
11.BRYTYJKAAlbowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe.
12.POZNAŃSKAWszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę, na jaką zasłużył za życia w ciele, dobrą lub złą.
13.WARSZ.PRASKAWszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż my wszyscy musimy zostać ukazani przed trybuną Chrystusa, aby każdy przyniósł to, co wydał pośród ciała, przez które działał czy to szlachetne, czy to złe.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy odebrał zapłatę za to, czego dokonał w ziemskim życiu - dobrego czy złego.
16.TOR.NOWE.PRZ.Albowiem musimy wszyscy pokazać się przed sędziowskim tronem Chrystusa, aby każdy odebrał to, co poprzez ciało zrobił i ze względu na to, co dokonał – czy to dobrego, czy to złego.