« Apok 9:18 Apokalipsa Jana 9:19 Apok 9:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo władza ich w uściech ich jest, i w ogoniech ich. Bo ogony jich podobne wężom, mające głowy któremi obrażają.
2.WUJEK.1923Albowiem władza koni jest w gębach ich i w ogonach ich; bo ogony ich wężom podobne, mając głowy, a temiż szkodzą.
3.RAKOW.NTAbowiem zwierzchności ich w gębach ich są, i w ogonach ich; Bo ogony ich wężom są podobne, mając głowy, a tymiż szkodzą.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem moc ich jest w gębach ich i w ogonach ich; bo ogony ich wężom są podobne, mając głowy, któremi szkodzą.
5.GDAŃSKA.2017Moc bowiem tych koni jest w ich pyskach i w ogonach, bo ich ogony są podobne do węży, które mają głowy i nimi wyrządzają szkody.
6.JACZEWSKIOsobliwa własność tych koni była w ich pyskach i ich ogonach. Ogony te były na podobieństwo wężów z głowami i miały w sobie zabójczą siłę.
7.APOKALYPSIS.1905Bo moce ich są w paszczy ich; bo ogony ich podobne wężom, mające głowy, i niemi szkodzą.
8.DĄBR.WUL.1973Bo moc koni w pyskach ich i w ogonach, bowiem ogony ich podobne są do wężów; mają głowy i przez nie czynią szkodę.
9.DĄBR.GR.1961Bo moc koni w ich pyskach i w ogonach, bo ich ogony podobne są do wężów; mają głowy i przez nie czynią szkodę.
10.TYSIĄCL.WYD5Moc bowiem koni jest w ich pyskach i w ich ogonach, bo ich ogony - podobne do wężów: mają głowy i nimi czynią szkodę.
11.BRYTYJKAAlbowiem moc tych koni mieści się w ich pyskach i w ich ogonach; ogony ich bowiem są podobne do wężów mających głowy, którymi wyrządzają szkodę.
12.POZNAŃSKABo siła koni jest w ich pyskach i w ogonach, bo ich ogony - podobne do węży: mają głowy i szkodzą nimi.
13.WARSZ.PRASKAMoc bowiem [śmiercionośna] owych koni znajduje się w ich pyskach i ogonach; ogony przypominają wyglądem węże: są zakończone głowami i nimi szkodzą.
14.KALETAAlbowiem moc koni w gębach ich jest i w ogonach ich; bo ogony ich podobne wężom, mając głowy i nimi szkodząc.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem ich siła jest w ich pyskach, a także w ich ogonach; gdyż ich ogony podobne są do węży, co mają głowy i czynią przez nie krzywdę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż moc tych koni tkwi w ich pyskach oraz ogonach. Ogony ich bowiem przypominały węże - miały głowy zdolne wyrządzać szkody.
17.TOR.NOWE.PRZ.Albowiem moc ich jest w ich pyskach i w ich ogonach; bo ich ogony są podobne do węży mających głowy; i nimi szkodzą.