« Apok 9:17 Apokalipsa Jana 9:18 Apok 9:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Od tych trzech ran zginęła trzecia część ludzi, od ognia, i od dymu, i od siarki pochodzącej z ust ich.
2.WUJEK.1923A od tych trzech plag pobita jest trzecia część ludzi, od ognia i od dymu i od siarki, które wychodziły z gąb ich.
3.RAKOW.NTOd trzech tych pobita jest trzecia część ludzi, od ognia, i od dymu, i od siarki, które wychodziły z ust ich.
4.GDAŃSKA.1881A od tego trojga pobita jest trzecia część ludzi od ognia i od dymu, i od siarki, które wychodziły z gąb ich.
5.GDAŃSKA.2017A od tych trzech plag została zabita trzecia część ludzi, od ognia, dymu i siarki, które wychodziły z ich pysków.
6.JACZEWSKIOgień ten, dym i siarka były dla ludzi trzema zabójczymi żywiołami, od których trzecia ich część umarła.
7.APOKALYPSIS.1905Przez tych troje pobitą została trzecia część ludzi, od ognia i od dymu i od siarki, wychodzącej z paszcz ich.
8.DĄBR.WUL.1973Od tych trzech plag zginęła była trzecia część ludzi, tj. od ognia, dymu i siarki, które wydobywały się z paszczy ich.
9.DĄBR.GR.1961Od tych trzech plag, od ognia, dymu i siarki, wydobywającej się z ich paszczy – zginęła trzecia część ludzi.
10.TYSIĄCL.WYD5Przez te trzy plagi została zabita trzecia część ludzi, od ognia, dymu i siarki, wychodzących z ich pysków.
11.BRYTYJKAOd tych trzech plag, to jest od ognia i od dymu, i od siarki, wychodzących z ich pysków, wyginęła trzecia część ludzi.
12.POZNAŃSKATrzecia część ludzi zginęła od tych trzech plag: od ognia, dymu i siarki wychodzących z ich pysków.
13.WARSZ.PRASKAWskutek tych trzech plag, od ognia, dymu i siarki wychodzących z ich pysków, padła trzecia część ludzi.
14.KALETAOd plag tych pobita_jest trzecia_część ludzi od ognia i dymu, i siarki, [które] wychodziły z gąb ich.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Na skutek tych trzech przyczyn od ognia, dymu i siarki, co wychodzi z ich pysków została zabita trzecia część ludzi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOd tych trzech klęsk, to jest od ognia, dymu i siarki, buchających im z pysków, zginęła trzecia część ludzi.
17.TOR.NOWE.PRZ.Od tych trzech plag została zabita trzecia część ludzi: od ognia, od dymu i od siarki, które wychodziły z ich pysków.