« Apok 9:16 Apokalipsa Jana 9:17 Apok 9:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A tak widziałem konie w widzeniu, i siedzące na nich, mające kabaty ogniste, cierniowe, i siarczane; a głowy końskie jako głowy lwów; a z ust ich pochodził ogień i dym, i siarka.
2.WUJEK.1923I takżem widział konie w widzeniu; a którzy na nich, mieli pancerze ogniste i hiacyntowe i siarczane: a głowy koni były jako głowy lwie: a z gęby ich wychodzi ogień i dym i siarka.
3.RAKOW.NTA takżem widział konie w widzeniu, i siedzące na nich, mające pancerze ogniste, i Hyacynthowe, i siarczane; a głowy onych koni jako głowy lwie, a z gęby ich wychodził ogień, i dym, i siarka.
4.GDAŃSKA.1881Widziałem także konie w widzeniu, a ci, którzy siedzieli na nich, mieli pancerze ogniste hijacyntowe i siarczane; a głowy onych koni były jako głowy lwie, a z gęby ich wychodził ogień i dym i siarka.
5.GDAŃSKA.2017I tak zobaczyłem w widzeniu konie i tych, którzy na nich siedzieli, mających pancerze barwy ognia, hiacyntu i siarki. A głowy koni były jak głowy lwów, a z ich pysków wychodził ogień, dym i siarka.
6.JACZEWSKIKonie, które mi się w widzeniu przedstawiły były takie: jezdcy ich mieli pancerze ogniste, hyacyntowe i koloru siarki; głowy końskie, - były jakoby głowy lwie, a z ust ich buchał ogień, dym i siarka.
7.APOKALYPSIS.1905A tak widziałem koni w widzeniu i siedzących na nich, w pancerzach ognistych i hyacyntowych i siarczanych; a głowy koni, jako głowy lwów, i z paszcz ich wychodzi ogień i dym i siarka.
8.DĄBR.WUL.1973A oto ujrzałem w wizji konie i siedzący na nich jeźdźcy mieli pancerze ogniste, hiacyntowe i siarczane, a głowy koni były jako głowy lwów, a z paszczy ich wydobywał się ogień, dym i siarka.
9.DĄBR.GR.1961Ujrzałem tedy w wizji konie, a na nich – jeźdźców w pancerzach ognistych, hiacyntowych i siarczanych. A głowy koni tak, jak głowy lwów, a z paszczy ich wydobywa się ogień, dym i siarka.
10.TYSIĄCL.WYD5I tak ujrzałem w widzeniu konie i tych, co na nich siedzieli, mających pancerze barwy ognia, hiacyntu i siarki. A głowy koni jak głowy lwów, a z pysków ich wychodzi ogień, dym i siarka.
11.BRYTYJKAA takimi widziałem w widzeniu te konie i tych którzy na nich siedzieli: mieli pancerze czerwone jak ogień, granatowe jak hiacynt, żółte jak siarka; a łby końskie były jak łby lwów, a z pysków ich wychodziły ogień i dym, i siarka.
12.POZNAŃSKAI ujrzałem w widzeniu konie i siedzących na nich (jeźdźców) w pancerzach barwy ognia, hiacyntu i siarki. A głowy koni jak głowy lwów, a z pysków ich wychodzi ogień, dym i siarka.
13.WARSZ.PRASKAZobaczyłem też w kolejnym widzeniu konie i jeźdźców, którzy na nich siedzieli: mieli na sobie zbroje koloru ognia, hiacyntu i siarki. Głowy końskie zaś przypominały wyglądem głowy lwów. Z pysków ich buchał ogień, dym i siarka.
14.KALETAA tak widziałem konie w widzeniu, i siedzących ponad nimi, [którzy] mieli pancerze ogniste i hiacyntowe i siarczane; a głowy koni jako głowy lwie, a z gęby ich wychodził ogień i dym, i siarka.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I w ten sposób zobaczyłem w widzeniu konie, a ci, co na nich siedzieli mieli ogniste, hiacyntowe oraz żółte pancerze. A głowy koni były jak głowy lwów, a z ich pysków wychodzi ogień, dym i siarka.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA konie i jeźdźcy, których oglądałem w moim widzeniu, wyglądali tak: byli uzbrojeni w pancerze ogniście czerwone, hiacyntowe i żółte. Łby koni przypominały głowy lwów. Z pysków buchał im ogień, dym i siarka.
17.TOR.NOWE.PRZ.I tak zobaczyłem w tym widzeniu konie; a ci, którzy siedzieli na nich mieli pancerze barwy ognistoczerwonej, i hiacyntu, i siarki; a głowy koni były jak głowy lwów, i z ich pysków wychodził ogień, dym i siarka.