« Apok 3:15 Apokalipsa Jana 3:16 Apok 3:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A tak iżeś letni, ani zimny, ani gorący mam cię wyblunąć z ust moich.
2.WUJEK.1923Ale iżeś letni, a ani zimny, ani gorący, pocznę cię wyrzucać z ust moich.
3.RAKOW.NTA tak, iż letni jesteś, a ani zimny, ani gorący, mam cię wyrzygnąć z ust moich;
4.GDAŃSKA.1881A tak, ponieważ jesteś letni, a ani zimny ani gorący, wyrzucę cię z ust moich.
5.GDAŃSKA.2017A tak, ponieważ jesteś letni i ani zimny, ani gorący, wypluję cię z moich ust.
6.JACZEWSKIa że jesteś letni, to jest: ani zimny ani gorący, przeto zwolna i ja zapomnę o tobie.
7.APOKALYPSIS.1905ponieważ zaś jesteś letni, a nie zimny, ani gorący, mam cię wyplunąć z ust moich.
8.DĄBR.WUL.1973ale żeś letni, a ani zimny, ani gorący, pocznę cię wyrzucać z ust moich.
9.DĄBR.GR.1961Ale żeś letni, a ani gorący, ani zimny, pocznę cię wypluwać z moich ust.
10.TYSIĄCL.WYD5A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust.
11.BRYTYJKAA tak, żeś letni, a nie gorący ani zimny, wypluję cię z ust moich.
12.POZNAŃSKAA tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, mam cię wyrzucić z moich ust.
13.WARSZ.PRASKAPonieważ jednak jesteś letni, a nie zimny ani gorący, muszę cię wyrzucić z ust moich.
14.KALETAPonieważ tak letni jesteś, a ani gorący, ani zimny jesteś, powstrzymam usta twoje.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ponieważ jesteś letni a więc ani gorący, ani chłodny zamierzam cię zwymiotować z moich ust.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA ponieważ jesteś letni, nie gorący i nie zimny, wypluję cię z moich ust.
17.TOR.NOWE.PRZ.A tak, ponieważ jesteś letni, i ani zimny ani gorący, mam zamiar zwymiotować cię z moich ust.