« Apok 2:29 Apokalipsa Jana 3:1 Apok 3:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aniołowi też zboru który w Sardziech napisz: To mówi który ma siedm duchów Bożych, i siedm gwiazd. Wiem twoje uczynki że imię masz, jakobyś żyw, ano martwy jesteś.
2.WUJEK.1923A Aniołowi kościoła Sardyjskiego napisz: To mówi, który ma siedm duchów Bożych i siedm gwiazd: Znam uczynki twoje, iż masz imię, że żywiesz; aleś jest umarły.
3.RAKOW.NTA Aniołowi onego który jest w Sardziech Zboru napisz: To mówi ten który ma onych siedm duchów Bożych, i onę siedm gwiazd: Znam twoje uczynki, iż imię masz że żywiesz, a umarły jesteś.
4.GDAŃSKA.1881A aniołowi zboru, który jest w Sardziech, napisz: To mówi ten, który ma siedm duchów Bożych i siedm gwiazd: Znam uczynki twoje, i masz imię, że żyjesz; aleś jest umarły.
5.GDAŃSKA.2017A do anioła kościoła w Sardes napisz: To mówi ten, który ma siedem Duchów Boga i siedem gwiazd: Znam twoje uczynki, że masz imię, które mówi, że żyjesz, ale jesteś martwy.
6.JACZEWSKIAniołowi kościoła w Sardes napisz: To mówi ten, któremu służą chóry aniołów i duchów niebieskich: Znam uczynki twoje, wiem, iż się żywym zowiesz, a jesteś umarły;
7.APOKALYPSIS.1905A aniołowi zboru w Sardach napisz: To mówi, kto ma siedm duchów Bożych i siedm gwiazd: Znam twoje uczynki, że masz imię, że żyjesz, ale martwym jesteś.
8.DĄBR.WUL.1973A Aniołowi Kościoła sardyjskiego napisz: To mówi ten, który ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd. Znam sprawy twoje, iż masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły.
9.DĄBR.GR.1961A Aniołowi kościoła sardyjskiego napisz: To mówi ten, który ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd. Znam twoje sprawy: masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły.
10.TYSIĄCL.WYD5Aniołowi Kościoła w Sardes napisz: To mówi Ten, co ma siedem Duchów Boga i siedem gwiazd: Znam twoje czyny: masz imię, [które mówi], że żyjesz, a jesteś umarły.
11.BRYTYJKAA do anioła zboru w Sardes napisz: To mówi Ten, który ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd: Znam uczynki twoje: Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły.
12.POZNAŃSKAAniołowi Kościoła w Sardach napisz: To mówi Ten, co ma siedem Duchów Boga i siedem gwiazd: Znam twoje czyny - masz imię (które mówi), że żyjesz, a jesteś umarły.
13.WARSZ.PRASKAAniołowi Kościoła w Sardes napisz tak: To mówi Ten, który ma siedem Duchów Boga i siedem gwiazd. Wiem o twoich poczynaniach. Co prawda mówi się o tobie, że żyjesz; ale ty jesteś umarły.
14.KALETAA aniołowi zboru w Sardziech napisz: To mówi [ten, który] ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd: Znam twoje uczynki, że imię masz, że żyjesz; a umarły jesteś.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A aniołowi zgromadzenia wybranych w Sardes napisz: To mówi ten, co ma siedem duchów Boga i siedem gwiazd: Znam twoje czyny, ponieważ masz imię, że żyjesz, a jesteś nieożywiony.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDo anioła kościoła w Sardis napisz: Oto, co mówi Ten, który ma siedem duchów Bożych oraz siedem gwiazd: Wiem o twoich czynach. Nosisz imię głoszące, że żyjesz. Ale ty jesteś martwy.
17.TOR.NOWE.PRZ.A do anioła zboru w Sardes napisz: To mówi Ten, który ma siedem duchów Boga i siedem gwiazd: Znam twoje czyny; że masz imię głoszące, że żyjesz, a jesteś martwy.