« Apok 21:5 Apokalipsa Jana 21:6 Apok 21:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł mi: Stało się, Ja jestem Alfa i Omega: (początek i koniec). Ja pragnącemu dam ze źrzódła wody żywej darem.
2.WUJEK.1923I rzekł mi: Stało się. Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota.
3.RAKOW.NTI rzekł mi: Sstało się, Jam jest ono Alpha i ono Omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam z źrzódła wody żywota darmo.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł mi: Stało się. Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywej.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział do mnie: Stało się. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Ja spragnionemu dam darmo ze źródła wody życia.
6.JACZEWSKII rzekł mi jeszcze: "Tak jest, zaiste: to, coś słyszał, jest prawdą; jam jest Alfa i Omega, jam jest Początek i Koniec; ja spragnionemu dam się napić bezpłatnie wody ze źródła żywota.
7.APOKALYPSIS.1905I rzekł mi: „Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam ze źródła wody żywota darmo.
8.MARIAWICII rzekł mi: Stało się, Jam jest Alfa i Omega, Początek i Koniec, Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota;
9.DĄBR.WUL.1973I rzekł mi: Stało się. Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota.
10.DĄBR.GR.1961I rzekł mi: Stało się. Jam jest Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota.
11.TYSIĄCL.WYD5I rzekł mi: Stało się. Ja jestem Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia.
12.BRYTYJKAI rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota.
13.POZNAŃSKAI rzekł mi: "Stało się. Jam jest Alfa i Omega, Początek i Koniec, Ja spragnionemu dam darmo pić ze źródła wody życia.
14.WARSZ.PRASKAI powiedział do mnie: Stało się. Ja jestem Alfa i Omega, Początek i Koniec. Temu, który pragnie, pozwolą pić za darmo ze źródeł wody życia.
15.KALETAI rzecze mi: Stało_się. Jam Alfa i Omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam ze źródła wody żywota darmo.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I mi powiedział: Dokonało się. Ja jestem Alfa i Omega, początek i spełnienie. Ja dam darmo ze źródła wody życia temu, co pragnie.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITOznajmił mi także: Stało się! Ja jestem Alfą i Omegą, Początkiem i Końcem. Ja dam pragnącemu za darmo ze źródła wody życia.
18.TOR.PRZ.I powiedział mi: Stało się. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia.