« Apok 21:25 Apokalipsa Jana 21:26 Apok 21:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przyniosą sławę i cześć narodów do niego.
2.WUJEK.1923(21:27) I przyniosą do niego chwałę i cześć poganów.
3.RAKOW.NTI przyniosą chwałę i cześć narodów do niego;
4.GDAŃSKA.1881I wniosą do niego chwałę i cześć narodów.
5.GDAŃSKA.2017I wniosą do niego chwałę i cześć narodów.
6.JACZEWSKIChwałę i cześć swoją narody tutaj sprowadzą.
7.APOKALYPSIS.1905I wniosą chwałę i cześć narodów do niego.
8.MARIAWICII przyniosą do niego chwałę i cześć narodów.
9.DĄBR.WUL.1973I przyniosą do niego chwałę i cześć narodów.
10.DĄBR.GR.1961I przyniosą do niego chwałę i cześć narodów.
11.TYSIĄCL.WYD5I wniosą do niego przepych i skarby narodów.
12.BRYTYJKAI wniosą do niego sławę i dostojeństwo narodów.
13.POZNAŃSKAI przyniosą do niego przepych i skarby narodów.
14.WARSZ.PRASKAI znajdą się w nim bogactwa i kosztowności wszystkich narodów.
15.KALETAI wniosą chwałę i cześć narodów do niego.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem wniosą do niego chwałę, a także godność ludów.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWniosą do niego chwałę i dostojeństwo narodów.
18.TOR.PRZ.I zaniosą do niego chwałę i cześć narodów.