« Apok 1:18 Apokalipsa Jana 1:19 Apok 1:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Napisz przeto coś widział, i co ma być potym.
2.WUJEK.1923Napisz tedy, coś widział, i co jest, i co się dziać ma napotem:
3.RAKOW.NTNapisz te rzeczy któreś widział, i które są, i które się dziać mają potym,
4.GDAŃSKA.1881Napisz te rzeczy, któreś widział i które są, i które się dziać mają napotem.
5.GDAŃSKA.2017Napisz to, co widziałeś, i co jest, i co ma się stać potem.
6.JACZEWSKIOpisz to, coś widział; opisz to, co jest, i to, co się ma stać na końcu.
7.APOKALYPSIS.1905Napisz, coś widział, i co jest i co dziać się ma potem:
8.MARIAWICINapisz tedy coś widział i to co jest, i to co się musi stać potem:
9.DĄBR.WUL.1973Napisz tedy, coś widział i co jest, i co dziać się będzie później.
10.DĄBR.GR.1961Napisz tedy, co widziałeś i co jest, i co dziać się będzie później.
11.TYSIĄCL.WYD5Napisz więc to, co widziałeś i co jest, i co potem musi się stać.
12.BRYTYJKANapisz więc, co widziałeś i co jest, i co się stanie potem.
13.POZNAŃSKAZapisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać.
14.WARSZ.PRASKANapisz więc wszystko, coś widział: co jest już i co ma nastąpić.
15.KALETANapisz tedy [rzeczy], któreś widział i które są, i które mają być po tym.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zapisz to, co ujrzałeś i rzeczy które są, i które mają się po tych wydarzyć.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego opisz to, co już widziałeś, to, co jest, oraz to, co ma się stać potem.
18.TOR.PRZ.„Napisz to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co zaraz ma się stać po tych wydarzeniach .”