« 1Jan 5:19 1 List Jana 5:20 1Jan 5:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I (to) wiemy że syn Boży przyszedł i dał nam smysł, abychmy znali prawdziwego (Boga) i jesteśmy wprawdziwem, w synie jego Jesusie Christusie, ten jest prawdziwy Bóg, i żywot wieczny.
2.WUJEK.1923I wiemy, iż Syn Boży przyszedł i dał nam zmysł, abyśmy poznali prawdziwego Boga, a byli w prawdziwym Synie jego. Ten jest prawdziwy Bóg i żywot wieczny.
3.RAKOW.NTA wiemy iż Syn Boży przyszedł, i dał nam zmysł abyśmy poznali onego prawdziwego Boga; i jesteśmy w onym prawdziwym, przez Syna jego Jezusa Christusa. Ten jest on prawdziwy Bóg, i żywot wieczny.
4.GDAŃSKA.1881A wiemy, iż Syn Boży przyszedł i dał nam zmysł, abyśmy poznali onego prawdziwego Boga, i jesteśmy w onym prawdziwym, to jest w Synu jego, Jezusie Chrystusie; tenci jest prawdziwy Bóg i żywot wieczny.
5.GDAŃSKA.2017A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga, i jesteśmy w tym prawdziwym, to jest w jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.
6.JACZEWSKII o tem też wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam swoją naukę, abyśmy przy jej pomocy poznawali prawdziwego Boga, i abyśmy z Synem Bożym byli w jedności. Syn Boży jest Bogiem prawdziwym i żywotem wiecznym.
7.MARIAWICII wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam zmysł, abyśmy poznali Boga prawdziwego i żebyśmy byli w prawdziwym Synie Jego. Ten jest prawdziwym Bogiem i żywotem wiecznym.
8.DĄBR.WUL.1973I wiemy, że Syn Boży przyszedł i uzdolnił nas, abyśmy poznali prawdziwego Boga i złączyli się z prawdziwym Synem jego.
9.DĄBR.GR.1961I wiemy, że Syn Boży przyszedł i uzdolnił nas, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. I jesteśmy w Tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie.
10.TYSIĄCL.WYD5Wiemy także, iż Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością umysłu, tak iż poznajemy Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym.
11.BRYTYJKAWiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.
12.POZNAŃSKAWiemy także, że Syn Boży przyszedł i dał nam zrozumieć i poznać Prawdziwego (Boga). My jesteśmy w tym Prawdziwym - w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym.
13.WARSZ.PRASKAWiemy także, iż Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy mogli poznać Prawdziwego [Boga]. Trwamy bowiem w prawdziwym Bogu przez Syna Jego Jezusa Chrystusa. Jest to Bóg Prawdziwy, Żywy i Wieczny.
14.KALETAWiemy zaś, że Syn Boży przyszedł i dał nam zmysł, abyśmy poznali prawdziwego, i jesteśmy w prawdziwym, w Synu jego, Jezusie Chrystusie; ten jest prawdziwy Bóg i żywot wieczny.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale też wiemy, że jest obecny Syn Boga i daje nam takie usposobienie, abyśmy poznawali Prawdomównego; więc jesteśmy w tym Prawdomównym, w Jego Synu, Jezusie Chrystusie; Ten jest Prawdomównym Bogiem i życiem wiecznym.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWiemy też jednak, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznawali Tego, który jest Prawdziwy - i jesteśmy w tym Prawdziwym, w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.
17.TOR.PRZ.Wiemy też, że Syn Boży nadchodzi, i dał nam rozum, abyśmy poznawali Prawdziwego – i jesteśmy w Prawdziwym, w Jego Synu, Jezusie Chrystusie; Ten jest – Prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.