« 1Jan 5:17 1 List Jana 5:18 1Jan 5:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wiemy, iż wszelki urodzony z Boga, nie grzeszy, ale urodzony z Boga, zachowywa siebie, i złośliwy niedotyka się go.
2.WUJEK.1923Wiemy, iż wszelki, który się z Boga narodził, nie grzeszy; ale rodzenie Boże zachowuje go, a złośnik nie dotyka się go.
3.RAKOW.NTWiemy iż wszelki który się narodził z Boga, nie grzeszy; ale który się narodził z Boga, zachowywa samego siebie, a on złośnik nie dotyka się go.
4.GDAŃSKA.1881Wiemy, iż wszelki, który się z Boga narodził, nie grzeszy; ale który się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a on złośnik nie dotyka się go.
5.GDAŃSKA.2017Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, ale kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka.
6.JACZEWSKIWiemy, że ten nie grzeszy, kto się z Boga począł: pochodzenie to Boże strzeże go, zły duch przystępu doń nie ma.
7.MARIAWICIWiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, ale rodzenie z Boga zachowuje go i zły duch nie tknie się go.
8.DĄBR.WUL.1973Wiemy, że każdy, który się narodził z Boga, nie grzeszy, ale pochodzenie od Boga zachowuje go i szatan nie śmie go dotknąć.
9.DĄBR.GR.1961Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, ale – jeśli z Boga narodzony jest – strzeże siebie i szatan nie śmie go tknąć.
10.TYSIĄCL.WYD5Wiemy, że ktokolwiek się narodził z Boga, nie grzeszy, lecz Narodzony z Boga strzeże go, a Zły go nie tknie.
11.BRYTYJKAWiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że Ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć.
12.POZNAŃSKAWiemy, że każdy, który został zrodzony z Boga, nie grzeszy, albowiem Zrodzony z Boga strzeże go, a Zły mu nie szkodzi.
13.WARSZ.PRASKAOtóż wiemy już, że nikt, kto narodził się z Boga, nie grzeszy. Syn Boży strzeże go od grzechu. Zły nie ma doń dostępu.
14.KALETAWiemy, że wszelki, [który] się_narodził z Boga, nie grzeszy; ale [który] się_narodził z Boga, zachowuje samego_siebie, a złośnik nie dotyka_się go.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wiemy, że każdy kto jest zrodzony z Boga nie grzeszy. Lecz ten, co został zrodzony z Boga pilnuje samego siebie, a zły go się nie dotyka.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWiemy, że nikt zrodzony z Boga nie żyje w sposób grzeszny. Zrodzony z Boga strzeże się i zły go nie dotyka.
17.TOR.PRZ.Wiemy, że każdy, kto z Boga jest zrodzony, nie trwa w grzechu; ale kto został zrodzony z Boga, strzeże siebie i zły go nie dotyka.