« 2Pio 3:13 2 List Piotra 3:14 2Pio 3:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeto namilszy, takowych oczekawając, śpieszcie się, nie plugawymi i nie zmazanymi od niego być nalezionemi wpokoju.
2.WUJEK.1923Przeto, najmilejsi! na to czekając, starajcie się, abyście niezmazani i nienaruszeni od niego nalezieni byli w pokoju.
3.RAKOW.NTPrzeto, moi mili! tych rzeczy oczekiwając, starajcie się abyście bez zmazy, i nienaganionymi od niego nalezieni byli w pokoju.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż najmilsi! tego oczekując, starajcie się, abyście bez zmazy i bez nagany od niego znalezieni byli w pokoju;
5.GDAŃSKA.2017Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście zostali przez niego znalezieni bez skazy i nienaganni, w pokoju;
6.JACZEWSKIPrzeto, najmilsi, oczekując tego, starajcie się, aby ten dzień znalazł was bez skazy i plamy i bez żadnej bojaźni.
7.DĄBR.WUL.1973A więc, najmilsi, tego oczekując starajcie się, aby was zastał bez plamy i bez skazy w pokoju,
8.DĄBR.GR.1961A więc, umiłowani, oczekując tego starajcie się, aby (Pan) was zastał bez plamy i bez skazy w pokoju,
9.TYSIĄCL.WYD5Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby [On] was znalazł bez plamy i skazy - w pokoju,
10.BRYTYJKAPrzeto, umiłowani, oczekując tego starajcie się, abyście znalezieni zostali przed nim bez skazy i bez nagany, w pokoju.
11.POZNAŃSKAToteż, umiłowani, oczekując tego, starajcie się gorliwie, aby On zastał was nieskalanych i bez zmazy w pokoju!
12.WARSZ.PRASKADlatego, najmilsi, oczekując na to wszystko, dokładajcie wszelkich starań, aby Pan zastał was bez żadnej skazy i zbrukania, w prawdziwym pokoju.
13.KALETAPrzetoż najmilsi! Tego oczekując, starajcie_się, [abyście] bez_zmazy i bez_nagany [od] niego znalezieni_byli w pokoju;
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego, umiłowani, oczekując tych rzeczy; postarajcie się, abyście dla Niego zostali znalezieni w pokoju, niesplamieni i nienaganni.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego, kochani, w oczekiwaniu tych wydarzeń postarajcie się, aby On mógł was zastać pełnych pokoju, niesplamionych i nienagannych.
16.TOR.NOWE.PRZ.Dlatego, umiłowani, tego oczekując, starajcie się, abyście zostali znalezieni przez Niego bez skazy i bez nagany, w pokoju.