« 2Pio 2:7 2 List Piotra 2:8 2Pio 2:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo widzeniem i słuchem (on) sprawiedliwy mieszkając u nich, dzień po dzień duszę sprawiedliwą nieprawemi uczynkami zmęczył.
2.WUJEK.1923Albowiem widzeniem i słyszeniem sprawiedliwy był, mieszkając u tych, którzy dzień po dzień trapili duszę sprawiedliwą niezbożnemi uczynkami.
3.RAKOW.NTAbowiem widzeniem i słyszeniem, on sprawiedliwy, mieszkając między nimi, dzień po dzień duszę sprawiedliwą niezbożnymi uczynkami ich dręczył.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem widzeniem i słyszeniem on sprawiedliwy mieszkając między nimi, dzień po dniu duszę sprawiedliwą uczynkami ich niezbożnymi trapił.
5.GDAŃSKA.2017(Ten sprawiedliwy bowiem, mieszkając wśród nich, patrząc i słuchając, trapił dzień po dniu swą sprawiedliwą duszę ich bezbożnymi uczynkami);
6.JACZEWSKIniewinne jego oczy i uszy codziennie doznawały udręczenia, gdyż przebywał on w pośrodku grzeszników, którzy dopuszczali się zbrodni.
7.MARIAWICIbo był on i wzrokiem i słuchem sprawiedliwy, mieszkając między tymi, którzy dzień w dzień bezbożnymi uczynkami duszę sprawiedliwą dręczyli,
8.DĄBR.WUL.1973(Mieszkając bowiem wśród nich, a będąc sprawiedliwym przez to, co widział i słyszał dzień w dzień, w swej sprawiedliwej duszy z powodu niezbożnych czynów cierpiał udrękę).
9.DĄBR.GR.1961(ów mąż sprawiedliwy bowiem, mieszkając wśród nich, przez to co widział i słyszał dzień w dzień w swej sprawiedliwej duszy z powodu niezbożnych czynów cierpiał udrękę) –
10.TYSIĄCL.WYD5ten sprawiedliwy bowiem, mieszkając wśród nich, z dnia na dzień duszę swą sprawiedliwą miał udręczoną przeciwnymi Prawu czynami, które widział i o których słyszał -
11.BRYTYJKAGdyż sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich, i trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej.
12.POZNAŃSKAbo ten sprawiedliwy, mieszkając wśród nich, dzień po dniu cierpiał w swej sprawiedliwej duszy z powodu czynów występnych, jakie widział i słyszał -
13.WARSZ.PRASKAPrzebywając wśród nich jako sprawiedliwy z każdym dniem odczuwał w swej duszy coraz większe udręczenie, gdy patrzył na niecne postępowanie ludzi lub gdy o nim słyszał.
14.KALETAWidzeniem bowiem i słyszeniem [on] sprawiedliwy mieszkając między nimi, dzień po dniu duszę sprawiedliwą niezbożnymi uczynkami trapił.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(Bowiem ten sprawiedliwy, zamieszkując wśród nich, wzrokiem i słuchem, dzień po dniu, dręczył swą sprawiedliwą duszę ich bezbożnymi uczynkami).
16.EIB.BIBLIA.2016.LITgdyż to, co ten sprawiedliwy widział i słyszał, gdy mieszkał wśród nich - całe bezprawie ich czynów - burzyło spokój jego sprawiedliwej duszy.
17.TOR.PRZ.Albowiem sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, codziennie widząc i słysząc ich nieprawe czyny, zadręczał swoją sprawiedliwą duszę.