« 2Pio 2:9 2 List Piotra 2:10 2Pio 2:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A nawięcej którzy za ciałem wpożądliwościach plugastwa idą i panowaniem gardzą, zuchwalcy, swej myśli, sławnych bluźnić, niebojąc się.
2.WUJEK.1923A najwięcéj tych, którzy za ciałem w pożądliwości plugastwa chodzą, a zwierzchnością gardzą, zuchwalcy, w sobie się kochający, nie boją się wprowadzać sekt, bluźniąc.
3.RAKOW.NTA nawięcej onych którzy za ciałem w pożądliwości splugawienia chodzą, a zwierzchnością gardzą, będąc śmiałymi, i na sobie przestawający, przełożeństw nie strachają się, bluźniąc je.
4.GDAŃSKA.1881A najwięcej tych, którzy za ciałem w pożądliwości plugastwa chodzą, a zwierzchnością pogardzają, śmieli i sobie się podobający, nie wzdrygają się bluźnić przełożeństw.
5.GDAŃSKA.2017Przede wszystkim zaś tych, którzy podążają za ciałem w nieczystej żądzy i pogardzają władzą. Zuchwali i samowolni, nie boją się bluźnić przeciwko przełożonym.
6.JACZEWSKITych zaś szczególniej sprawiedliwy gniew jego dotknie, którzy folgują namiętnościom cielesnym, którzy sprzeciwiają się ustanowionej zwierzchności, którzy bezwstydnie zaufani w sobie, nie zawachają się nową, bluźnierczą głosić naukę i zwolenników jednać dla siebie.
7.MARIAWICIa najwięcej tych, którzy idą za ciałem w żądzy nieczystości, a zwierzchnością gardzą, zuchwali, sami sobie się podobający, i którzy nie obawiają się wprowadzać sekt, bluźniąc.
8.DĄBR.WUL.1973Przede wszystkim tych, którzy w pożądliwości ciału służą, a zwierzchnością pogardzają. Zuchwalcy zarozumiali nie lękają się zakładać sekt bluźnierczych,
9.DĄBR.GR.1961Przede wszystkim tych, którzy w nieczystej pożądliwości ciału służą, a zwierzchnością (Chrystusa) pogardzają. Zuchwalcy, zarozumiali nie lękają się aniołom bluźnić,
10.TYSIĄCL.WYD5przede wszystkim zaś tych, którzy idą za [głosem] ciała w nieczystej żądzy i pogardę okazują Władzy: zuchwalcy, zarozumialcy, którzy nie wahają się przed wypowiadaniem bluźnierstw przeciwko Chwałom.
11.BRYTYJKASzczególnie zaś tych, którzy oddają się niecnym pożądliwościom cielesnym, a zwierzchnością pogardzają. Zuchwali, zarozumiali, nie lękają się nawet bluźnić mocom niebieskim.
12.POZNAŃSKAtych zwłaszcza, którzy ulegają nieczystym pożądliwościom ciała i urągają godności Pana. Zarozumiali zuchwalcy, którzy nie obawiają się bluźnić aniołom,
13.WARSZ.PRASKAKara spotka przede wszystkim tych, którzy ulegając nieczystym pragnieniom własnego ciała, lekceważą sobie powagę Boga. Są to zuchwalcy ośmielający się znieważać istoty niebieskie.
14.KALETANajwięcej zaś [tych, którzy] za ciałem w pożądliwości plugastwa chodzą, a zwierzchnością pogardzają, śmiali, sobie_się_podobający; przełożeństwa bluźniąc nie wzdrygają_się.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A najbardziej tych, co w pragnieniu skalania idą za cielesną naturą oraz lekceważą władzę. Zuchwalcy, pyszni, nie lękają się bluźnić wspaniałości,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOdnosi się to szczególnie do tych, którzy - ogarnięci złą żądzą - kierują się pobudkami ciała i gardzą wszystkim, co posiada jakąś władzę. Są to ludzie zuchwali i samowolni, którzy bez oporów depczą chwałę wyższych bytów.
17.TOR.PRZ.A szczególnie tych, którzy w żądzy zepsucia idą za ciałem, pogardzają Panowaniami; zuchwalcy, zarozumiali, nie drżą gdy bluźnią Chwałom,