« 1Pio 2:19 1 List Piotra 2:20 1Pio 2:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo jakowa chwała, jeśli grzeszący, policzki podejmujecie? ale jeśli dobrze czyniąc i cierpiąc podejmujecie, to łaska u Boga.
2.WUJEK.1923Bo co za chwała, jeźli grzesząc, a policzkowani będąc, cierpicie? Ale jeźli dobrze czyniąc, cierpliwie znosicie, to jest łaska u Boga.
3.RAKOW.NTBo co za chwała, jeśli grzesząc, a policzkowani będąc znaszacie? Ale jeśli dobrze czyniąc, a cierpiąc znaszacie, to łaska u Boga.
4.GDAŃSKA.1881Bo cóż jest za chwała, jeźlibyście grzesząc, cierpliwie znosili, by was i pięściami bito? Ale jeźli dobrze czyniąc i cierpiąc znosicie, to jest łaska u Boga.
5.GDAŃSKA.2017Bo cóż to za chwała, jeśli grzesząc, cierpliwie znosicie, choćby was i pięściami bito? Lecz jeśli dobrze czynicie i znosicie cierpienia, to podoba się Bogu.
6.JACZEWSKICzyż to wam będzie zaszczytem, gdy za grzechy odbierać będziecie policzki? Ale, gdy dobrze czyniąc, cierpieć będziecie, łaskę sobie u Boga zjednacie.
7.DĄBR.WUL.1973Bo jakaż w tym chwała, jeśli znosicie policzkowanie za popełnione grzechy? Ale jeśli dobrze czyniąc cierpicie, znosząc to w cierpliwości, to jest łaską u Boga.
8.DĄBR.GR.1961Bo jakaż w tym chwała, jeśli będziecie znosić policzkowanie za popełnione grzechy? Ale jeżeli dobrze czyniąc, cierpieć będziecie, znosząc to w cierpliwości, to będzie łaską u Boga.
9.TYSIĄCL.WYD5Cóż bowiem za chwała, jeżeli przetrzymacie chłostę jako grzesznicy? - Ale to się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a znosicie cierpienia.
10.BRYTYJKABo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość, policzkowani za grzechy? Ale, jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga.
11.POZNAŃSKAJakaż to bowiem chwała, jeżeli znosicie policzkowanie za grzechy? Ale jest to zasługą u Boga, jeżeli znosicie cierpienia, czyniąc dobrze.
12.WARSZ.PRASKAJakaż to bowiem chwała dla was, gdy za przewinienia wasze cierpicie zasłużoną karę? Natomiast wyrazem łaski Bożej jest to, że postępujecie sprawiedliwie, a mimo to musicie znosić cierpienia.
13.KALETACóż bowiem [za] chwała, jeśli grzesząc, cierpliwie_znosilibyście, [by was] i pięściami_bito? Ale jeśli dobrze_czyniąc i cierpiąc znosicie_cierpliwie, to [jest] łaska u Boga.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo jaka to chwała, jeśli chybiając celu stawiacie czoło kiedy jesteście policzkowani? Ale gdy słusznie postępując, będziecie wytrzymywać też cierpienie to będzie łaska przy Bogu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITBo cóż to za zaszczyt, kiedy się cierpi z powodu własnych grzechów? Ale właśnie wtedy, gdy znosicie cierpienia za swoje dobre czyny, spotyka was łaska ze strony Boga.
16.TOR.NOWE.PRZ.Bo co to za chwała, jeśli grzesząc znosicie, gdy was policzkują? Ale jeśli znosicie to, cierpiąc za dobre czyny, to jest łaska u Boga.