« 1Pio 2:17 1 List Piotra 2:18 1Pio 2:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Czeladnicy niech będą poddani we wszej bojaźni gospodarzom, nie jedno dobrym, i cichym, ale i przykrym.
2.WUJEK.1923Słudzy, bądźcie poddani panom we wszystkiéj bojaźni, nie tylko dobrym i skromnym, ale téż i przykrym.
3.RAKOW.NTDomownicy niech będą poddani we wszytkiej bojaźni gospodarzom, nie tylko dobrym i skromnym, ale też skrzętnym.
4.GDAŃSKA.1881Słudzy! bądźcie poddani panom we wszelakiej bojaźni, nie tylko dobrym i bacznym, ale i dziwnym.
5.GDAŃSKA.2017Słudzy, z całą bojaźnią bądźcie poddani panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale też przykrym.
6.JACZEWSKISłudzy, ze wszelką bojaźnią bądźcie ulegli swym panom bez względu na to, czy są oni dla was dobrzy, łagodni, albo też źli.
7.DĄBR.WUL.1973Słudzy, bądźcie poddani panom z wszelką bojaźnią, nie tylko dobrym i skromnym, ale też i przykrym.
8.DĄBR.GR.1961Domownicy (niech będą) poddani panom z należytą bojaźnią, nie tylko dobrym i skromnym, ale też i przykrym.
9.TYSIĄCL.WYD5Niewolnicy! Z całą bojaźnią bądźcie poddani panom nie tylko dobrym i łagodnym, ale również surowym.
10.BRYTYJKADomownicy, bądźcie poddani z wszelką bojaźnią panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym.
11.POZNAŃSKASłużba domowa niech z lękiem i czcią będzie uległa swoim panom nie tylko dobrym i łagodnym, ale i surowym.
12.WARSZ.PRASKANiewolnicy z całą bojaźnią niech będą poddani panom, i to nie tylko dobrym i łagodnym, lecz także surowym.
13.KALETASłudzy, we wszelakiej bojaźni bądźcie_poddani panom waszym, nie tylko dobrym i bacznym, ale i dziwnym.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Domowi niewolnicy! Podporządkujcie się panom we wszelkiej bojaźni, nie tylko dobrym i łagodnym, ale także krętackim.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNiewolnicy, z całą odpowiedzialnością podporządkowujcie się woli panów, nie tylko dobrych i łagodnych, ale także przykrych.
16.TOR.NOWE.PRZ.Domownicy! Bądźcie ulegli z wszelką bojaźnią panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i pokrętnym.