« 1Pio 2:15 1 List Piotra 2:16 1Pio 2:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jako swobodni, a nie jako zasłonę mający złości, swobodę, ale jako niewolnicy Boży.
2.WUJEK.1923Jako wolni, a nie jakoby mając wolność zasłoną złości; ale jako słudzy Boży.
3.RAKOW.NTJako wolni, a nie jakoby zasłoną mając złości wolność, ale jako słudzy Boży.
4.GDAŃSKA.1881(Bądźcież) jako wolni, a nie jako ci, którzy wolność zasłoną złości mają, ale jako słudzy Boży.
5.GDAŃSKA.2017Jak ludzie wolni, ale nie jak ci, którzy używają wolności jako zasłony dla zła, lecz jak słudzy Boga.
6.JACZEWSKIWolności, jaką udarowani jesteście, nie używajcie na pokrycie złości, ale bądźcie jako słudzy Boga.
7.DĄBR.WUL.1973jako wolni, ale nie tacy, którzy wolności używają za pokrywkę zła, lecz jako słudzy Boga.
8.DĄBR.GR.1961jak wolni, ale nie tacy, którzy wolności używają na osłonę zła, lecz tak, jak słudzy Boga.
9.TYSIĄCL.WYD5Jak ludzie wolni postępujcie, wszakże nie jak ci, dla których wolność jest usprawiedliwieniem zła, ale jak niewolnicy Boga.
10.BRYTYJKAJako wolni, a niejako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga.
11.POZNAŃSKANie (postępujcie) jak ci, którzy zasłaniają się wolnością, aby czynić zło, ale jak ludzie naprawdę wolni, jak słudzy Boga.
12.WARSZ.PRASKAPostępujcie tak, jak ludzie naprawdę wolni, jak słudzy Boga, a nie jak ci, dla których wolność jest tylko pretekstem do czynienia zła.
13.KALETAJako wolni, a nie jako [ci, którzy] wolność zasłoną mają złości, ale jako Boży słudzy.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jako wolni, ale nie jako ci, co mają złe występki pod osłoną wolności, lecz jako słudzy Boga.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZachowujcie się przy tym jak wolni, nie jak ci, którzy z wolności robią przykrywkę dla zła. Postępujcie jak słudzy Boga.
16.TOR.NOWE.PRZ.Jako wolni, i to nie jak ci, którzy mają wolność za zasłonę zła, ale jako niewolnicy Boga.