« Heb 13:16 List do Hebrajczyków 13:17 Heb 13:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Posłuszni bądźcie wodzów waszych, i słuchajcie; bo ci nie śpią o duszach waszych, jako liczbę mając dać; aby to z radością czynili, a nie wzdychając, bo wam to niepożyteczno.
2.WUJEK.1923Bądźcie posłuszni przełożonym waszym i bądźcie im poddani; albowiem oni czują, jako którzy za dusze wasze liczbę oddać mają: aby to z weselem czynili, a nie wzdychając; bo to wam nie pożyteczno.
3.RAKOW.NTBądźcie posłuszni wodzom waszym, i poddawajcie się im, abowiem oni czują o duszach waszych, jako ci którzy liczbę oddać mają; aby z weselem to czynili, a nie wzdychając; bo niepożyteczno wam to.
4.GDAŃSKA.1881Bądźcie posłuszni wodzom waszym i bądźcie im oddani; albowiem oni czują nad duszami waszemi, jako ci, którzy liczbę oddać mają; aby to z radością czynili, a nie z wzdychaniem; boć wam to nie jest pożyteczne.
5.GDAŃSKA.2017Bądźcie posłuszni waszym przywódcom i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad waszymi duszami jako ci, którzy muszą zdać z tego sprawę. Niech to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, bo to nie byłoby dla was korzystne.
6.JACZEWSKIBądźcie posłuszni i ulegli przełożonym waszym: oni bowiem mają obowiązek czuwania nad wami, i za zbawienie wasze zdadzą Bogu rachunek. Baczcie, by ten rachunek był dla nich przyjemny a nie przykry, gdyż to i dla was pożytecznem byćby nie mogło.
7.SYMONBądźcie posłuszni przełożonym waszym i bądźcie im poddani, bo czuwają oni nad wami, jako mający zdać liczbę za dusze wasze, aby to czynili z weselem, a nie wzdychając: bo toby wam na dobre nie wyszło.
8.DĄBR.WUL.1973Bądźcie posłuszni przełożonym waszym i ulegajcie im. Oni bowiem czuwają jako ci, którzy za dusze wasze są odpowiedzialni. Niechże to czynią z weselem, a nie z udręką, bo to wam pożytku nie przyniesie.
9.DĄBR.GR.1961Bądźcie posłuszni przełożonym waszym i ulegajcie im. Oni bowiem czuwają jako ci, którzy za dusze wasze są odpowiedzialni. Niechże to czynią z weselem, a nie z udręką, bo to wam pożytku nie przyniesie.
10.TYSIĄCL.WYD5Bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi i muszą zdać z tego sprawę. Niech to czynią z radością, a nie wzdychając, bo to nie byłoby z korzyścią dla was.
11.BRYTYJKABądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli; oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę; niechże to czy nią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę.
12.POZNAŃSKAUfajcie waszym przełożonym i bądźcie im posłuszni, bo oni odpowiadając za was czuwają nad waszymi duszami. Niech czynią to z radością a nie z narzekaniem, bo to przyniosłoby wam szkodę.
13.WARSZ.PRASKASwoich przełożonych słuchajcie i bądźcie im poddani. Czuwają bowiem nad waszymi duszami i muszą, kiedyś zdać z tego sprawę przed Bogiem. Obyż mogli to uczynić z radością, a nie ze smutkiem, który i wam również nie wyszedłby na dobre.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bądźcie zjednani z tymi, którzy torują wasze drogi oraz im ulegajcie, by to czynili z radością, a nie ciężko wzdychając, gdyż to jest dla was niekorzystne. Bo oni trwają bez snu z powodu waszych dusz, ażeby zdać sprawozdanie.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITBądźcie posłuszni i ulegli swoim przewodnikom. Czuwają oni nad waszymi duszami i zdadzą z tego sprawę. Niech to czynią z radością, a nie z narzekaniem, bo to nie wyszłoby wam na korzyść.
16.TOR.NOWE.PRZ.Bądźcie posłuszni swoim przewodnikom i bądźcie im ulegli, oni bowiem czuwają nad waszymi duszami i zdadzą z tego sprawę. Niech to czynią z radością, nie wzdychając; bo to nie byłoby korzystne dla was.