« Heb 12:4 List do Hebrajczyków 12:5 Heb 12:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A przepomnieliście napominania, które wam jako synom mówi: Synu mój nie wzgardzaj kaźni pańskiej, ani osłabiaj od niego strofowany.
2.WUJEK.1923A zapamiętaliście pociechy, która nam jako synom mówi, rzekąc: Synu mój! nie wzgardzaj karania Pańskiego, ani osłabiaj, gdy od niego strofowan bywasz.
3.RAKOW.NTA zapamiętaliście napominania, któreż z wami jako z synmi rosprawuje: Synu mój, nie waż lekce karania Pańskiego, ani osłabiaj od niego strofowany będąc.
4.GDAŃSKA.1881Czyliście zapamiętali napominania, które wam jako synom mówi: Synu mój, nie lekceważ sobie kaźni Pańskiej, a nie trać serca, gdy od niego bywasz karany;
5.GDAŃSKA.2017I zapomnieliście o napomnieniu, które jest kierowane do was jako synów: Mój synu, nie lekceważ karania Pana i nie zniechęcaj się, gdy on cię napomina.
6.JACZEWSKIi zapomnieliście o pociesze, którą Bóg objecuje synom swoim mówiąc: Synu, nie zaniedbuj karności Pańskiej; ani się użalaj, gdy cię strofuje:
7.SYMONa zapomnieliście przy tem o napomnieniu, z jakiem zwraca się do was Bóg, jak do synów, tak mówiąc: "Synu mój, nie odrzucaj karania Pańskiego, ani upadaj na duchu, gdy cię strofuje.
8.MARIAWICIa jużeście zapomnieli Pociechy, która do was, jako do synów, tak mówi: Synu mój, nie zaniedbuj karania Pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy będziesz od Niego strofowan.
9.DĄBR.WUL.1973a zapomnieliście o pocieszeniu, z jakim zwraca się do was jak do synów, mówiąc: Synu mój, nie odrzucaj karania Pańskiego ani nie upadaj na duchu, gdy cię strofuje,
10.DĄBR.GR.1961a zapomnieliście o pocieszeniu, jakie zwrócone jest do was jak do synów: Synu mój, nie lekceważ upomnień Pańskich, ani nie upadaj na duchu, gdy cię strofuje,
11.TYSIĄCL.WYD5a zapomnieliście o napomnieniu, z jakim się zwraca do was jako do synów: Synu mój, nie lekceważ karcenia Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza.
12.BRYTYJKAI zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów:Synu mój, nie lekceważ karania Pańskiego Ani nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza;
13.POZNAŃSKAnie zapomnieliście też zachęty skierowanej do was jak do synów: "Synu mój, nie lekceważ sobie karcenia Pańskiego ani też karcony nie załamuj się.
14.WARSZ.PRASKAa już chyba zapomnieliście o słowach, z którymi zwrócił się do was jak do swoich dzieci Pan mówiąc: Synu mój, staraj się nie lekceważyć karania Pańskiego i nie upadaj na duchu, gdy Pan pocznie cię doświadczać.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zapomnieliście też o zachęcie, która jest wam przedkładana jako dzieciom: Moje dziecko, nie lekceważ karcenia Pana, ani nie bądź bez sił, kiedy jesteś przez niego doświadczany.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCałkowicie zapomnieliście też o zachęcie, która odnosi się do was jako synów: Synu mój, nie lekceważ pouczeń Pana i nie zniechęcaj się, gdy On wytyka ci błędy.
17.TOR.PRZ.I całkowicie zapomnieliście o zachęcie, którą zwraca się do was jak do synów: Synu mój, nie lekceważ karcenia Pana, i nie bądź osłabiony, gdy Pan ciebie napomina;