« Heb 12:15 List do Hebrajczyków 12:16 Heb 12:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aby kto (nie był) porubnik albo plugawiec, jako Ezaw, który za jednę potrawę oddał pierworodność swoje.
2.WUJEK.1923By nie był kto porubnik, albo niezbożny, jako Ezaw, który dla jednej potrawy przedał pierworództwo swoje;
3.RAKOW.NTBy nie był kto wszeteczny, abo plugawy jako Ezausz, który za potrawę jednę przedał prawo pierworództwa swego.
4.GDAŃSKA.1881Aby kto nie był wszetecznym albo sprośnym jako Ezaw, który za potrawę jedną sprzedał pierworodztwo swoje.
5.GDAŃSKA.2017Żeby nie było żadnego rozpustnika lub bezbożnika jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworodztwo.
6.JACZEWSKINiech nie będzie między wami ani porubcy, ani łakomcy, jakim był Ezaw, który za jedną potrawę swe pierworodztwo sprzedał.
7.SYMONby się nie znalazł jaki porubnik, lub bezbożny, jak Ezaw, który dla jednej potrawy sprzedał pierworodztwo:
8.MARIAWICIŻeby nie był (między wami) który wszetecznikiem albo niepobożnym, jako Ezaw, który dla jednej potrawy sprzedał pierworodztwo swoje.
9.DĄBR.WUL.1973By się nie znalazł jaki rozpustnik albo niezbożny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje.
10.DĄBR.GR.1961aby się nie znalazł jaki rozpustnik albo niezbożny, jak Ezaw, który za jedną potrawę oddał swoje pierworodztwo.
11.TYSIĄCL.WYD5i aby się nie znalazł jakiś rozpustnik i bezbożnik, jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworodztwo.
12.BRYTYJKAŻeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje.
13.POZNAŃSKAaby nie było rozpustnego lub lekkomyślnego jak Ezaw, który za miskę strawy sprzedał swoje pierworodztwo.
14.WARSZ.PRASKAżeby się też nie znalazł wśród was jakiś rozpustnik lub bezbożnik, niczym ów Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworodztwo.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Aby ktoś nie był nierządny, albo nie poświęcony Bogu jak Ezaw, który za jeden pokarm, oddał swój przywilej pierworództwa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDopilnujcie, aby nikt nie był rozwiązły lub bezbożny jak Ezaw, który za jeden posiłek oddał prawa swego pierworództwa.
17.TOR.PRZ.Aby ktoś nie był rozpustny i bezbożny jak Ezaw, który za jedną potrawę oddał swoje pierworództwo.