« Heb 11:38 List do Hebrajczyków 11:39 Heb 11:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:45) A ci wszytcy doświadczeni przez wiarę, nie dostąpili obietnice.
2.WUJEK.1923A ci wszyscy świadectwem wiary doświadczeni, obietnice nie odnieśli,
3.RAKOW.NTA ci wszyscy świadectwo otrzymawszy przez wiarę, nie odnieśli onej obietnice.
4.GDAŃSKA.1881A ci wszyscy świadectwo otrzymawszy przez wiarę, nie dostąpili obietnicy.
5.GDAŃSKA.2017A ci wszyscy, choć zyskali chlubne świadectwo dzięki wierze, nie dostąpili spełnienia obietnicy;
6.JACZEWSKIWszyscy oni, mimo tak doświadczonej wiary nie doczekali się spełnienia objetnicy.
7.SYMONI ci wszyscy, odznaczeni chlubnem świadectwem dla swej wiary, nie doczekali się skutku obietnic,
8.MARIAWICII ci wszyscy świadectwem wiary będąc doświadczeni, nie odnieśli obietnicy,
9.DĄBR.WUL.1973A ci wszyscy przez wiarę zaleceni nie doczekali się obietnicy,
10.DĄBR.GR.1961A ci wszyscy przez wiarę zaleceni nie doczekali się obietnicy,
11.TYSIĄCL.WYD5A ci wszyscy, choć ze względu na swą wiarę stali się godni pochwały, nie otrzymali przyrzeczonej obietnicy,
12.BRYTYJKAA wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica,
13.POZNAŃSKAI to ci wszyscy, chociaż godni uznania dla swej wiary, nie doczekali się spełnienia obietnicy.
14.WARSZ.PRASKAI choć wszyscy zasłużyli na najwyższe uznanie ze strony Boga, to jednak żaden z nich nie dożył wypełnienia się obietnic,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem ci wszyscy otrzymali świadectwo z wiary, ale nie odebrali obietnicy,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA wszyscy oni, choć dzięki swojej wierze zdobyli uznanie, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica.
17.TOR.PRZ.A ci wszyscy, mimo że przez wiarę zostali poświadczeni, nie odebrali spełnienia obietnicy,