« 2Tym 2:21 2 List do Tymoteusza 2:22 2Tym 2:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Od młodzieńskich żądz uciekaj, a doganiaj sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju, zprzyzywającemi pana z czystych serc.
2.WUJEK.1923A młodzieńskich chciwości chroń się, a naśladuj sprawiedliwości, wiary, nadzieje, miłości i pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.
3.RAKOW.NTA przed młodzieńskimi pożądliwościami uciekaj; a naśladuj sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju, z onymi którzy wzywają Pana z czystego serca.
4.GDAŃSKA.1881Chroń się też pożądliwości młodzieńczych, a naśladuj sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.
5.GDAŃSKA.2017Uciekaj też od młodzieńczych pożądliwości, a zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój wraz z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.
6.JACZEWSKIWystrzegaj się młodzieńczych pożądań, a trzymaj się sprawiedliwości, wiary, miłości, i żyj w pokoju z tymi, którzy czystem sercem wzywają Pana.
7.SYMONA młodzieńczych porywów strzeż się: lecz pilnuj sprawiedliwości, wiary, nadziei, miłości i pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.
8.MARIAWICIA młodzieńczych żądz chroń się, ale staraj się o sprawiedliwość, wiarę, nadzieję, miłość i pokój z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.
9.DĄBR.WUL.1973A wystrzegaj się młodzieńczych porywów szukając raczej sprawiedliwości, wiary, nadziei, miłości i pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.
10.DĄBR.GR.1961Wystrzegaj się młodzieńczych porywów i szukaj (raczej) sprawiedliwości, wiary, miłości i pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.
11.TYSIĄCL.WYD5Uciekaj zaś przed młodzieńczymi pożądaniami, a zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój - wraz z tymi, którzy wzywają Pana czystym sercem.
12.BRYTYJKAMłodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.
13.POZNAŃSKAUnikaj płochych zachcianek młodości, a zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę, miłość i pokój z tymi, którzy czystym sercem wzywają Pana.
14.WARSZ.PRASKANie poddawaj się młodzieńczym zachciankom, natomiast – wraz z tymi, którzy czystym sercem zwracają się do Pana – zabiegaj usilnie o sprawiedliwość, wiarę, miłość i pokój.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś młodzieńczych pożądań unikaj, a ścigaj sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój, razem z tymi, co wzywają Pana z czystego serca.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNatomiast młodzieńczych żądz unikaj. Dąż raczej do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju - we wspólnocie z tymi, którzy z czystym sercem wzywają Pana.
17.TOR.PRZ.Uciekaj też od młodzieńczych pożądliwości, a zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.