« 2Tym 2:20 2 List do Tymoteusza 2:21 2Tym 2:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli się przeto kto wyczyści od tych, będzie naczyniem na cześć poświęconym, i zgodnym Panu, na wszelki skutek dobry nagotowany.
2.WUJEK.1923Jeźliby się tedy kto od tych oczyścił, będzie naczyniem ku uczciwości poświęconem i użytecznem Panu, zgotowanem na wszelką sprawę dobrą.
3.RAKOW.NTJeśliby tedy kto oczyścił samego siebie od tych, będzie naczyniem ku uczciwości, poświęconym i prawie użytecznym gospodarzowi, na wszelki uczynek dobry zgotowanym.
4.GDAŃSKA.1881Jeźliby tedy kto samego siebie oczyścił od tych rzeczy, będzie naczyniem ku uczciwości, poświęconem i użytecznem Panu, do wszelkiej dobrej sprawy zgotowanem.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli więc ktoś oczyści samego siebie z tego wszystkiego, będzie naczyniem do użytku zaszczytnego, uświęconym i użytecznym dla Pana, przygotowanym do każdego dobrego czynu.
6.JACZEWSKIKto jest wolny od grzechu, ten jest naczyniem ku czci poświęconem, dogodnem dla Pana.
7.SYMONKto tedy od tych czystym siebie zachowa, będzie naczyniem ku czci poświęconem i użytecznem Panu, do wszelkiego dobrego dzieła przydatnem.
8.MARIAWICIPrzeto jeśli się kto będzie oczyszczał z tych rzeczy, będzie naczyniem poświęconem i użytecznem ku czci dla Pana, zdatnem na wszelki uczynek dobry.
9.DĄBR.WUL.1973Jeśli więc kto zachowa się czystym od tych (które są ku zelżywości), stanie się naczyniem chwalebnym, poświęconym i użytecznym Panu, a przydatnym do wszelkiego dzieła dobrego.
10.DĄBR.GR.1961Jeśli więc kto zachowa się czystym od tych (które są pospolite), stanie się naczyniem chwalebnym, poświęconym i użytecznym Panu, a nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeśliby więc ktoś oczyścił siebie samego z tego wszystkiego, będzie naczyniem zaszczytnym, poświęconym, pożytecznym dla właściciela, przygotowanym do każdego dobrego czynu.
12.BRYTYJKAJeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego.
13.POZNAŃSKAKto więc zachowa siebie czystym od tego wszystkiego, ten będzie naczyniem do użytku szlachetnego, poświęconym, miłym Panu, przygotowanym do każdego dobrego dzieła.
14.WARSZ.PRASKAJeżeli więc ktoś oczyści się sam z tego [zła, o którym przed chwilą była mowa], będzie niczym owo naczynie przeznaczone do odświętnego użytku, zawsze pożyteczne dla jego właściciela, nadające się do spełnienia wszelkiego dobrego uczynku.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc jeśli ktoś wyczyści samego siebie od tych rzeczy, będzie naczyniem o wartości, uświęconym, przydatnym Władcy Absolutnemu, będącym przysposobionym do każdego odpowiedniego działania.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli więc ktoś zachowa siebie czystym od rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła.
17.TOR.PRZ.Jeśli więc ktoś oczyściłby samego siebie z tych rzeczy , będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym Władcy, przygotowanym do każdego dobrego dzieła.