« 2Tym 2:19 2 List do Tymoteusza 2:20 2Tym 2:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574W wielkim lepak domu niejedno są naczynia złote i śrebrne, ale i drewniane, i gliniane, a one jednak na cześć, a te na nie cześć.
2.WUJEK.1923Lecz w wielkim domu nie tylko są naczynia złote i srebrne, ale téż drzewiane i gliniane, niektóre ku uczciwości, a niektóre ku zelżywości.
3.RAKOW.NTA w wielkim domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drzewiane i skorupiane; a niektóreć ku uczciwości, drugie zasię ku zelżywości.
4.GDAŃSKA.1881A w wielkim domu nie tylko są naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane, a niektóre ku uczciwości, drugie zasię ku zelżywości.
5.GDAŃSKA.2017W wielkim zaś domu znajdują się nie tylko naczynia złote i srebrne, lecz także drewniane i gliniane, niektóre do użytku zaszczytnego, a inne do niezaszczytnego.
6.JACZEWSKIPamiętaj, że w kościele, jako w zamożnym domu, są nietylko naczynia złote i srebrne: ale i drewniane, i gliniane, i jedne są we czci a drugie w pogardzie.
7.SYMONA w wielkim domu nietylko są naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane, a pomiędzy niemi jedne ku czci, a drugie ku sromocie.
8.MARIAWICIAle w wielkim domu nietylko są naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane, i niektóre inne do użytku poważanego, a drugie na lekkie potrzeby.
9.DĄBR.WUL.1973A w wielkim domu znajdują się nie tylko złote i srebrne naczynia, ale także drewniane i gliniane, jedne na chwałę, a inne na zelżywość.
10.DĄBR.GR.1961W wielkim domu znajdują się nie tylko złote i srebrne naczynia, ale także drewniane i gliniane, jedne na ozdobę, a inne na użytek pospolity.
11.TYSIĄCL.WYD5Przecież w wielkim domu znajdują się nie tylko złote i srebrne naczynia, lecz także drewniane i gliniane: jedne do użytku zaszczytnego, a drugie do niezaszczytnego.
12.BRYTYJKAW wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane; jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych.
13.POZNAŃSKAW wielkim domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane; jedne do szlachetnego użytku, inne do pospolitego.
14.WARSZ.PRASKAWiadomo przecież, że w wielkim domu znajdują się naczynia nie tylko ze złota i srebra, lecz także z drewna i z gliny. Pierwszych używa się w chwilach szczególnie uroczystych, drugich – na co dzień.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A w wielkim domu nie są tylko złote i srebrne naczynia, ale także drewniane i gliniane; te o wartości, i te do wzgardy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW wielkim domu są nie tylko naczynia złote i srebrne. Są też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie - pospolitych.
17.TOR.PRZ.A w wielkim domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane, jedne do celów zaszczytnych, drugie natomiast do niezaszczytnych.