« 2Tym 2:17 2 List do Tymoteusza 2:18 2Tym 2:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Którzy prawdy chybili, mówiąc żeby powstanie już było i przewracają niektórych wiarę.
2.WUJEK.1923Którzy od prawdy odpadli, powiadając, iż się już stało zmartwychwstanie, i wywrócili wiarę niektórych.
3.RAKOW.NTKtórzy od prawdy odstrzelili się, powiedając iż się ono powstanie już sstało; i podwracają niektórych wiarę.
4.GDAŃSKA.1881Którzy względem prawdy celu uchybili, gdy powiadają, iż się już stało zmartwychwstanie i podwracają wiarę niektórych.
5.GDAŃSKA.2017Którzy pobłądzili w sprawie prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło, i wywracają wiarę niektórych.
6.JACZEWSKIOni utracili prawdziwą naukę, twierdząc, że zmartwychwstanie miało już miejsce, i tym sposobem u niejednego zachwiali wiarę.
7.SYMONktórzy odpadli od prawdy, powiadając, iż się już stało zmartwychwstanie, i wywrócili wiarę niektórych.
8.MARIAWICIktórzy od prawdy odpadli, mówiąc, że się już stało zmartwychwstanie, i wywrócili niektórych wiarę.
9.DĄBR.WUL.1973którzy odpadli od prawdy utrzymując, że zmartwychwstanie już się dokonało, i zburzyli wiarę niektórych.
10.DĄBR.GR.1961którzy odpadli od prawdy, utrzymując, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podkopują wiarę niektórych.
11.TYSIĄCL.WYD5którzy odstąpili od prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło, i wywracają wiarę niektórych.
12.BRYTYJKAKtórzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych.
13.POZNAŃSKAktórzy odeszli od prawdy głosząc, że zmartwychwstanie już nastąpiło; i tak niszczą wiarę niektórych ludzi.
14.WARSZ.PRASKACi rozminęli się już sami z prawdą i niektórych odciągnęli od wiary twierdząc, że nasze zmartwychwstanie już się dokonało.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.którzy chybili względem prawdy, mówiąc, że wskrzeszenie już się dokonało, więc wiarę niektórych przewracają.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITRozminęli się oni z prawdą i głoszą, że zmartwychwstanie już się dokonało. W ten sposób podważają wiarę niektórych.
17.TOR.PRZ.Którzy rozminęli się z prawdą, mówiąc, że powstanie z martwych już się dokonało, i wywracają wiarę niektórych.