« 2Tym 2:14 2 List do Tymoteusza 2:15 2Tym 2:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Pilnuj siebie samego doświadczonym stawić przed Bogiem; robotnikiem nie sromotnym, prosto siekącym słowo prawdy.
2.WUJEK.1923Staraj się pilnie, abyś się stawił doświadczonym Bogu, robotnikiem niezawstydzonym, dobrze rozbierającym słowo prawdy.
3.RAKOW.NTStaraj się, abyś samego siebie doświadczonym stawił Bogu (robotnikiem któryby się nie sromał,) prosto rozbierającym mowę prawdy.
4.GDAŃSKA.1881Staraj się, abyś się doświadczonym stawił Bogu robotnikiem, który by się nie zawstydził i który by dobrze rozbierał słowo prawdy.
5.GDAŃSKA.2017Staraj się, abyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić i który dobrze rozkłada słowo prawdy.
6.JACZEWSKIStaraj się, by Bóg pracę twoją za dobrą uznał, byś się jej nie powstydził, byś słów prawdy odpowiednio do potrzeby używał.
7.SYMONStaraj się pilnie, abyś się stawił Bogu godnym jego pochwały, robotnikiem nie mającym potrzeby się wstydzić, rozdającym słowo prawdy, jak należy.
8.MARIAWICIPilnie się staraj, abyś sam się okazał wobec Boga wypróbowanym, robotnikiem takim, któryby nie mógł być zawstydzony, ale któryby dobrze rozbierał słowo prawdy.
9.DĄBR.WUL.1973Staraj się usilnie, abyś mógł stanąć przed Bogiem zasługując na jego pochwałę jako pracownik nie potrzebujący się wstydzić, godnie rozdający słowo prawdy.
10.DĄBR.GR.1961Staraj się usilnie, abyś mógł stanąć przed Bogiem zasługując na jego pochwałę jako pracownik nie potrzebujący się wstydzić, godnie rozdający słowo prawdy.
11.TYSIĄCL.WYD5Staraj się, byś sam stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy.
12.BRYTYJKAStaraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy.
13.POZNAŃSKAStaraj się stanąć przed Bogiem jak wypróbowany pracownik, nie przynoszący wstydu, przestrzegający wiernie prawdziwej nauki.
14.WARSZ.PRASKAStaraj się o to, byś zawsze mógł znajdować u Boga uznanie jako ten, kto nie musi się wstydzić owoców swojej pracy, ponieważ głosił jak należy słowa prawdy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pragnij przedłożyć siebie wypróbowanym przy Bogu, pracownikiem nie zasługującym na zawstydzenie, należycie wykładającym słowo prawdy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPostaraj się stanąć przed Bogiem jako człowiek wypróbowany. Bądź pracownikiem, za którego nie trzeba się wstydzić, prawidłowo wyjaśniającym Słowo prawdy.
17.TOR.PRZ.Staraj się gorliwie, abyś stanął przed Bogiem jako doświadczony pracownik, który nie musi się wstydzić, trafnie rozdzielający Słowo Prawdy.