« 2Tym 2:12 2 List do Tymoteusza 2:13 2Tym 2:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli niewierzymy, on wierny trwa, zaprzeć się siebie niemoże.
2.WUJEK.1923Jeźli nie wierzemy, on wiernym zostawa, zaprzeć samego siebie nie może.
3.RAKOW.NTJeśli nie dowierzamy, on wiernym zostawa; zaprzeć samego siebie nie może.
4.GDAŃSKA.1881Jeźliśmy niewiernymi, on wiernym zostaje i zaprzeć samego siebie nie może.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli jesteśmy niewierni, on pozostaje wierny, bo samego siebie wyprzeć się nie może.
6.JACZEWSKIMy chociaż weń nie uwierzymy, - to on przecież słowu swojemu wiernym zostanie: on być sprzecznym z samym sobą nie może.
7.SYMONjeśli my niewierni jesteśmy, on jednak pozostanie wiernym: siebie samego zaprzeć się on nie może.
8.MARIAWICIjeślibymy nie wierzyli, On jednak wiernym trwa, zaprzeć się Sam Siebie nie może.
9.DĄBR.WUL.1973Choćbyśmy nie wierzyli, on pozostanie wiernym, samego siebie bowiem zaprzeć się nie może.
10.DĄBR.GR.1961Choćbyśmy nie wierzyli, on pozostanie wiernym, samego siebie bowiem zaprzeć się nie może.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego.
12.BRYTYJKAJeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może.
13.POZNAŃSKAA choćbyśmy nie dochowali wiary, On pozostaje wierny, bo nie może przeczyć samemu sobie.
14.WARSZ.PRASKAAle nawet gdy my jesteśmy niewierni, On trwa w swej wierności, bo nie może występować przeciwko samemu sobie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli jesteśmy niewierni on pozostaje wiernym, gdyż nie może się zaprzeć samego siebie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz jeśli zawodzimy, On pozostaje wierny, ponieważ siebie samego zaprzeć się nie może.
17.TOR.PRZ.Jeśli my jesteśmy niewierni, On pozostaje wierny, gdyż zaprzeć się samego siebie nie może.