« 2Tym 1:18 2 List do Tymoteusza 2:1 2Tym 2:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574TY przeto synu mój zmocni się własce, która w Christu Jesusie,
2.WUJEK.1923Ty tedy, synu mój! zmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie:
3.RAKOW.NTTy tedy synu mój! bądź umocnion w łasce, która jest w Christusie Jezusie.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż ty, synu mój! zmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie;
5.GDAŃSKA.2017Ty więc, mój synu, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie.
6.JACZEWSKITy tedy, synu mój, umacniaj się w łasce Chrystusa Jezusa,
7.SYMONTy tedy, synu mój, krzep się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie:
8.MARIAWICIA tak ty, mój najmilszy synu, umacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie,
9.DĄBR.WUL.1973Ty tedy, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie,
10.DĄBR.GR.1961Ty tedy, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie,
11.TYSIĄCL.WYD5Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy dzięki łasce, która jest w Chrystusie Jezusie,
12.BRYTYJKATy więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie,
13.POZNAŃSKANiech łaska Chrystusa umacnia cię, moje dziecko,
14.WARSZ.PRASKATak więc, synu mój, bądź silny łaską, którą mamy dzięki zjednoczeniu z Chrystusem Jezusem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc ty, moje dziecko, umacniaj się pośród łaski w Chrystusie Jezusie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTy zatem, mój synu, wzmacniaj się w łasce, której źródłem jest Chrystus Jezus.
17.TOR.PRZ.Ty więc, dziecko moje, bądź napełniany mocą w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie;