« 1Tym 2:8 1 List do Tymoteusza 2:9 1Tym 2:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Takież i niewiasty w ubiorze ochędożnem ze wstydem i skromnością żeby się ubierały, nie z zapletaniem, albo złotem, albo perłami, albo szatą kosztowną.
2.WUJEK.1923Także i niewiasty w ubiorze ochędożnym, ze wstydem i miernością ubierając się, nie z trefionemi włosy, albo złotem, albo perłami, albo w kosztownéj szacie;
3.RAKOW.NTTakże i niewiasty w ubierze ochędożnym, aby się ze wstydem i rostropnością ochędażały, nie w trafieniach włosów, abo w złocie, abo w perłach, abo w ubierze drogim.
4.GDAŃSKA.1881Także i niewiasty, aby się ubiorem przystojnym ze wstydem i skromnością zdobiły, nie z trefionemi włosami, albo złotem, albo perłami, albo szatami kosztownemi,
5.GDAŃSKA.2017Podobnie też kobiety niech się zdobią ubiorem przyzwoitym, ze wstydliwością i umiarem, nie z zaplatanymi włosami albo złotem, albo perłami, albo kosztownymi strojami;
6.JACZEWSKIŻyczę sobie również, aby niewiasty ubierały się czysto; aby w szatach swoich miały wzgląd na wstydliwość i oszczędność; aby nie trefiły sobie włosów, i aby nie stroiły się w złoto, perły i kosztowne materye:
7.SYMONPodobnież i niewiasty, aby były w ubraniu przyzwoitem, przystrojone ze wstydliwością i skromnością, nie w wyszukane zaploty włosów, albo w złoto, albo w perły, albo w kosztowne szaty:
8.MARIAWICITakże też i niewiasty w ubiorze ochędożnym, ze wstydliwością i trzeźwością, strojąc się nie trefieniem włosów albo w złoto, albo w perły, albo w drogie i kosztowne szaty,
9.DĄBR.WUL.1973Podobnie i niewiasty w stroju należytym, ubrane skromnie i wstydliwie, a nie w wyszukane zaploty włosów, w złoto, w perły lub w kosztowne szaty;
10.DĄBR.GR.1961Podobnie i niewiasty w stroju należytym, ubrane skromnie i wstydliwie, a nie w wyszukane zaploty włosów, w złoto, w perły lub w kosztowne szaty;
11.TYSIĄCL.WYD5Podobnie kobiety - skromnie przyodziane, niech się przyozdabiają ze wstydliwością i umiarem, nie przesadnie zaplatanymi włosami, nie złotem czy perłami, czy kosztownym strojem,
12.BRYTYJKAPodobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w kunsztowne sploty włosów ani w złoto czy w perły, czy kosztowne szaty,
13.POZNAŃSKATak samo, żeby strój kobiety był przyzwoity, aby ubierały się one skromnie i prosto. Nie w wyszukane fryzury i złoto, nie w perły i kosztowne szaty,
14.WARSZ.PRASKAChciałbym również, żeby kobiety ubierały się skromnie, by w trosce o piękno swego ciała zachowały poczucie godności i umiaru; niech nie gonią za zbyt wyszukanymi fryzurami, za klejnotami ze złota i pereł i za bardzo kosztownymi sukniami.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Podobnie też niewiasty, aby z godnością oraz powściągliwością przystrajały się w skromne ubranie. Nie w splotach, złocie i perłach, czy też wielce wyszukanej odzieży,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKobiety - podobnie. Niech się zdobią skromnie i ze smakiem, bez przesady w uczesaniu, złocie, perłach, drogich strojach.
17.TOR.PRZ.Tak samo i kobiety, aby ozdabiały się szatą przyzwoitą, ze skromnością i umiarem, nie w wymyślne sploty włosów, nie w złoto lub perły, nie w kosztowny strój,