« 1Tes 4:12 1 List do Tesaloniczan 4:13 1Tes 4:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A niechcemy bracia, żebyście niewiedzieli o śpiących, abyście się nie smęcili, jako i ini niemający nadzieje.
2.WUJEK.1923A nie chcemy, bracia! abyście wiedzieć nie mieli o tych, którzy zasnęli, iżbyście się nie smucili, jako i drudzy, którzy nadzieje nie mają.
3.RAKOW.NTA niechcę abyście nie wiedzieli, bracia, o onych którzy zasnęli, iżbyście się nie smucili, jako i drudzy którzy nie mają nadzieje.
4.GDAŃSKA.1881A nie chcę, bracia! abyście wiedzieć nie mieli o tych, którzy zasnęli, iżbyście się nie smucili, jako i drudzy, którzy nadziei nie mają.
5.GDAŃSKA.2017A nie chcę, bracia, abyście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak inni, którzy nie mają nadziei.
6.JACZEWSKI(4:12) Nie chcemy, bracia, abyście byli w niewiadomości, względem tych, którzy zasnęli, i abyście się z tego powodu nie smucili, jako poganie, którzy nadziei nie mają.
7.SYMONA nie chcemy, bracia, pozostawiać was w nieświadomości co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak inni, którzy nie mają nadziei.
8.DĄBR.WUL.1973A nie chcemy, bracia, abyście pozostawali w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli, smucąc się jak inni, nie mający nadziei.
9.DĄBR.GR.1961A nie chcemy, bracia, abyście pozostawali w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli: abyście się smucili jak inni, co nie mają nadziei.
10.TYSIĄCL.WYD5Nie chcemy, bracia, byście trwali w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei.
11.BRYTYJKAA nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei.
12.POZNAŃSKANie chcemy zaś, bracia, abyście nie wiedzieli o losie waszych zmarłych; nie smućcie się jak ci, którzy nadziei nie mają.
13.WARSZ.PRASKABracia, nie chcielibyśmy, żebyście trwali w niewiedzy co do losu tych, którzy umierają; [nie chcielibyśmy], żebyście popadali w smutek jak inni, którzy nie mają nadziei.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A nie chcemy, abyście nie wiedzieli, bracia, o tych, co zasnęli; i byście się nie smucili jak pozostali; ci, co nie mają nadziei.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNie chcemy też, bracia, abyście byli nieświadomi losu tych, którzy zasnęli. Nie musicie się smucić, jak ludzie bez nadziei.
16.TOR.NOWE.PRZ.A nie chcę, bracia, abyście nie wiedzieli o tych, którzy zasnęli, żebyście nie byli zasmucani, tak jak pozostali, którzy nie mają nadziei.