« Kol 2:21 List do Kolosan 2:22 Kol 2:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Co wszytko idzie do skazy samym używaniem, wedle przykazań i nauk człowieczych,
2.WUJEK.1923Co wszystko jest ku skażeniu samem używaniem, wedle przykazań i nauk ludzkich,
3.RAKOW.NTKtóre rzeczy wszytkie są ku skażeniu samym używaniem, wedle roskazań, i nauk ludzkich.
4.GDAŃSKA.1881Co wszystko kazi się samem używaniem, według przykazań i nauk ludzkich;
5.GDAŃSKA.2017(To wszystko niszczeje przez używanie), według przykazań i nauk ludzkich?
6.JACZEWSKIi grożą wam potępieniem, gdybyście inaczej sobie postąpili.
7.SYMONWszak tyczy się to rzeczy, które się niszczą przez używanie ich, i opiera się na przykazaniach i naukach ludzkich,
8.DĄBR.WUL.1973Wszystko to przez samo używanie niszczeje, a oparte jest na nakazach i naukach ludzkich.
9.DĄBR.GR.1961Wszystko to przez samo używanie niszczeje, a oparte jest na nakazach i naukach ludzkich.
10.TYSIĄCL.WYD5A przecież wszystko to dotyczy rzeczy [przeznaczonych] do zniszczenia przez spożycie - [owe przepisy] zgodnie z nakazami i naukami ludzkimi.
11.BRYTYJKAPrzecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie.
12.POZNAŃSKACzyż te wszystkie rzeczy zgodnie z ludzkimi nakazami i naukami nie są (przeznaczone) na spożycie?
13.WARSZ.PRASKAA ciągle chodzi przecież o rzeczy, które wskutek spożycia ulegną zniszczeniu. Takie więc wskazania zrodziły się z zaleceń i nauk czysto ludzkich.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To wszystko, co istnieje według przykazań i nauk ludzi w użyciu jest na zgubę.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTe przepisy i nauki ludzkie dotyczą tego, co i tak przeznaczone do zużycia.
16.TOR.NOWE.PRZ.To wszystko jest przeznaczone na zniszczenie przez używanie, zgodnie z przykazaniami i naukami ludzi.