« Kol 2:19 List do Kolosan 2:20 Kol 2:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli przeto zmarliście z Christusem, od porządków świata, co jakoby żywi na świecie skazujecie?
2.WUJEK.1923Jeźliście tedy umarli z Chrystusem od elementów tego świata, przeczże jeszcze jakoby żywiąc na świecie stanawiacie?
3.RAKOW.NTJeśliście tedy umarli z Christusem, z strony żywioł świata, przeczże jakoby żywiąc na świecie, ustawami się bawicie?
4.GDAŃSKA.1881Jeźliście tedy umarli z Chrystusem żywiołom świata tego, przeczże się, jakobyście jeszcze żyli światu, ustawami bawicie?
5.GDAŃSKA.2017Jeśli więc umarliście z Chrystusem dla żywiołów tego świata, to dlaczego – jakbyście jeszcze żyli dla świata – poddajecie się nakazom:
6.JACZEWSKISkoroście tedy z Chrystusem umarli dla świata, - to czemuż po światowemu sądzicie?
7.SYMONJeśliście tedy umarli z Chrystusem początkowym ustawom ziemskim, pocóż jeszcze, jakobyście żyli życiem ziemskiem, pozwalacie rozkazywać sobie:
8.DĄBR.WUL.1973Jeśli tedy umarliście z Chrystusem dla żywiołów świata tego, czemuż jeszcze, jak gdybyście żyli w świecie, podlegacie nakazom:
9.DĄBR.GR.1961Jeśli umarliście z Chrystusem dla żywiołów świata tego, czemuż jeszcze, jak gdybyście żyli w świecie, podlegacie nakazom:
10.TYSIĄCL.WYD5Jeśli razem z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego - jak gdyby żyjąc [jeszcze] w świecie - dajecie sobie narzucać nakazy:
11.BRYTYJKAJeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli:
12.POZNAŃSKAJeśli tedy razem z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, dlaczego - jak byście jeszcze żyli w świecie - pozwalacie sobie narzucać takie zakazy:
13.WARSZ.PRASKAJeżeli umarliście już z Chrystusem i zostaliście wyzwoleni z mocy duchowych tego świata, to dlaczego – tak jakbyście nadal żyli na tym świecie – pozwalacie sobie znów narzucać nakazy w rodzaju:
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli zatem, umarliście z Chrystusem z dala od żywiołów tego świata, dlaczego podobnie jak żyjący w świecie poddajecie się jakiemuś nakazowi:
15.EIB.BIBLIA.2016.LITSkoro z Chrystusem umarliście dla zasad rządzących światem, to dlaczego - tak, jak żyjący w tym świecie - dobrowolnie poddajecie się nakazom:
16.TOR.NOWE.PRZ.Jeśli więc umarliście z Chrystusem dla elementarnych zasad tego świata, dlaczego jeszcze, jak żyjący w świecie, jesteście poddani nakazom: