« Flp 3:3 List do Filipian 3:4 Flp 3:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aczkolwiek ja miałbym ufania powód i wciele. Jeśli kto iny zda się (sobie mieć wczem) ufać wciele, (tedy) ja więcej.
2.WUJEK.1923Aczkolwiek ja mam ufanie i w ciele. Jeźli kto inszy zda się ufać w ciele, więcéj ja.
3.RAKOW.NTAcz i ja mam ufanie w ciele. Jeśli kto inszy zda się mieć ufanie w ciele, ja więcej.
4.GDAŃSKA.1881Aczci i ja w ciele mam ufanie; jeźli kto inszy zda się mieć ufanie w ciele, bardziej ja,
5.GDAŃSKA.2017Chociaż i ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeśli ktoś inny uważa, że może pokładać ufność w ciele, bardziej ja:
6.JACZEWSKICo do mnie, - to mógłbym mieć ufność w ciele - więcej, aniżeli ktokolwiek inny.
7.SYMONchociaż co do mnie, mógłbym ja i w ciele ufność pokładać. Jeśli kto inny mniema, że może ufać w ciele, to tem więcej ja:
8.MARIAWICIaczkolwiek ja też mógłbym mieć ufność w ciele. Bo jeśli kto inny zdaje się mieć ufność w ciele, to tembardziej ja,
9.DĄBR.WUL.1973(3:3b) chociaż ja mógłbym i co do ciała mieć ufność. (3:4) Jeśli kto inny mniema, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja.
10.DĄBR.GR.1961chociaż ja mógłbym i co do ciała mieć ufność. Jeśli kto inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja.
11.TYSIĄCL.WYD5Chociaż ja także i w ciele mogę pokładać ufność. Jeśli ktoś inny mniema, że może ufność złożyć w ciele, to ja tym bardziej:
12.BRYTYJKAChociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja:
13.POZNAŃSKAJa wprawdzie mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeśli bowiem komuś się wydaje, że może swoją ufność pokładać w ciele, to ja tym bardziej.
14.WARSZ.PRASKAChoć z drugiej strony ja osobiście mogę się chlubić także moim ciałem. Jeśli ktokolwiek inny uważa, że ma do tego prawo, to ja posiadam o wiele więcej powodów, by tak o sobie sądzić.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Chociaż ja mam ufność także w ciele wewnętrznym. Jeśli ktoś inny uważa, że jest zjednany w ciele wewnętrznym, to tym bardziej ja;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA przecież ja na pewno mógłbym na nie liczyć. Jeśli ktoś sądzi, że może to czynić, to tym bardziej ja:
17.TOR.PRZ.Chociaż ja mógłbym mieć ufność także w ciele; a jeśli ktoś inny mniema, że może pokładać ufność w ciele, to ja tym bardziej;