« Flp 3:9 List do Filipian 3:10 Flp 3:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Poznać go i moc powstania jego i społeczność utrapienia jego, jednego kształtu (będąc) śmiercią jego.
2.WUJEK.1923Żebym go poznał i moc zmartwychwstania jego i społeczność utrapienia jego, przypodobany śmierci jego,
3.RAKOW.NTŻebym poznał go, i moc z martwychwstania jego, i społeczność utrapienia jego, przykształtowanym będąc śmierci jego.
4.GDAŃSKA.1881Żebym go poznał i moc zmartwychwstania jego, i społeczność ucierpienia jego, przykształtowany będąc śmierci jego,
5.GDAŃSKA.2017Żeby poznać jego i moc jego zmartwychwstania oraz swój udział w jego cierpieniach, upodabniając się do jego śmierci;
6.JACZEWSKITak tedy, wszystko poczytałem za nicość, bylebym tylko poznał Chrystusa; bylebym tylko doznał mocy zmartwychwstania jego; bylebym tylko godzien był razem z nim cierpieć, i umrzeć jak on;
7.SYMONabym poznał jego samego, i moc zmartwychwstania jego, i uczestnictwo cierpień jego: stawszy się doń podobnym w jego śmierci:
8.MARIAWICIdo poznania Go i mocy zmartwychwstania Jego i do wzięcia udziału w mękach Jego, abym przypodobawszy się śmierci Jego,
9.DĄBR.WUL.1973(Ona to sprawi), że poznam jego samego i potęgę jego zmartwychwstania oraz uczestnictwo cierpień jego przez upodobnienie do jego śmierci,
10.DĄBR.GR.1961(Ona to sprawi), że poznam jego samego i potęgę jego zmartwychwstania oraz uczestnictwo w cierpieniach jego przez upodobnienie do jego śmierci,
11.TYSIĄCL.WYD5przez poznanie Go: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach - w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci,
12.BRYTYJKAŻeby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania jego, i uczestniczyć w cierpieniach jego, stając się podobnym do niego w jego śmierci,
13.POZNAŃSKADzięki niej poznam zarówno Jego, jak i moc Jego zmartwychwstania, będę miał udział w Jego cierpieniach (w nadziei), że upodobniając się do Niego w śmierci,
14.WARSZ.PRASKATak więc pragnę usilnie poznać Chrystusa, [by zrozumieć] moc Jego zmartwychwstania, mieć udział w Jego cierpieniach, stać się podobnym do Niego przez uczestniczenie w Jego śmierci i
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Obym go poznał, obym poznał moc jego zmartwychwstania, jak też wspólnotę jego cierpień i był podobnie ukształtowany jego śmiercią;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITChcę Go bowiem poznać, doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania i mieć udział w Jego cierpieniach, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci,
17.TOR.PRZ.Żeby poznać Go i moc Jego zmartwychwstania i mieć udział w Jego cierpieniach, będąc kształtowanym Jego śmiercią,