« Flp 2:29 List do Filipian 2:30 Flp 3:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo dla sprawy Christowej aż śmierci był blisko, zaniedbawszy dusze, aby wypełnił niedostatek waszej ku mnie służby.
2.WUJEK.1923(2:29) Bo dla sprawy Chrystusowéj przyszedł aż do śmierci, wydawszy duszę swoję, aby wypełnił to, czego z was nie dostawało do posługi mojéj.
3.RAKOW.NTBo dla uczynku Christusowego aż do śmierci przybliżył się, lekce poważywszy duszę swą, aby napełnił wasz niedostatek onego przeciwko mnie posługowania.
4.GDAŃSKA.1881Boć dla dzieła Chrystusowego bliskim był śmierci, odważywszy zdrowie swoje, aby dopełnił tego, czego nie dostawało w usłudze waszej przeciwko mnie.
5.GDAŃSKA.2017Ponieważ dla sprawy Chrystusa bliski był śmierci, narażając swoje życie, aby dopełnić to, czego brakowało w waszej posłudze wobec mnie.
6.JACZEWSKIO mało on nie umarł dla sprawy Chrystusowej; on naraził życie swoje, aby mi przynieść jałmużnę u was zebraną.
7.SYMONbo dla sprawy Chrystusowej wystawił na niebezpieczeństwo życie swoje, aby was nieobecnych zastąpił w posłudze dla mnie.
8.MARIAWICIboć dla sprawy Chrystusowej aż do śmierci był przystąpił, wydając duszę swoją, aby wypełnił to, czego z waszej strony brakowało do zaspokojenia moich potrzeb.
9.DĄBR.WUL.1973bo dla sprawy Chrystusowej bliski już był śmierci i ofiarował nawet życie swoje, aby zastąpić was w usłudze, której nie mogliście dopełnić.
10.DĄBR.GR.1961Bo dla sprawy Chrystusowej bliski już był śmierci i przestał troszczyć się o swoje życie, byle tylko zastąpić was w usłudze, której nie mogliście wobec mnie dopełnić.
11.TYSIĄCL.WYD5bo dla sprawy Chrystusa bliski był śmierci, naraziwszy życie swoje po to, by was zastąpić przy posłudze, której wy [osobiście] nie mogliście mi oddać.
12.BRYTYJKADlatego że dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci, narażając na niebezpieczeństwo życie, aby wyrównać to, czym wy nie mogliście mi usłużyć.
13.POZNAŃSKABo dla sprawy Chrystusa był bliski śmierci i naraził swoje życie, aby zastąpić was w ofiarnej posłudze, której sami nie mogliście wypełnić.
14.WARSZ.PRASKAbo to właśnie dla sprawy Chrystusa był on już tylko o krok od śmierci. Narażał bowiem życie, by okazać mi pomoc, której wy sami nie mogliście mi osobiście wyświadczyć.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.gdyż zaryzykował życie i dla dzieła Chrystusa zbliżył się aż do śmierci, aby dopełnić przy mnie wasz brak usługi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo zajęty dziełem Chrystusa bliski był śmierci. Naraził swe życie, aby usłużyć mi wtedy, gdy wy nie mogliście.
17.TOR.PRZ.Bo z powodu dzieła Chrystusa bliski był śmierci, narażając duszę swoją na niebezpieczeństwo, aby dopełnić tego, czego w waszej służbie wobec mnie brakowało.