« Efe 5:30 List do Efezjan 5:31 Efe 5:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dla tego ostawi człowiek ojca i matkę swoję, i przylnie k żenie swej i będą dwa w jedno ciało.
2.WUJEK.1923Dlatego opuści człowiek ojca i matkę swoję i złączy się z żoną swoją. I będą dwoje w jednem ciele.
3.RAKOW.NTDla tegoż opuści człowiek Ojca swego i matkę, i przyłączy się ku żenie swej; i będą oni dwa w ciało jedno.
4.GDAŃSKA.1881Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę, i przyłączy się do żony swojej, i będą dwoje jednem ciałem.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą dwoje jednym ciałem.
6.JACZEWSKIDla tego też powiedziano: opuści człowiek ojca i matkę, i przyłączy się do żony swojej, i będzie dwoje w jednem ciele
7.SYMONDlatego opuści człowiek ojca swego i matkę swoją, a przyłączy się do żony swej: i będą dwoje jednem ciałem.
8.MARIAWICII dlatego opuści człowiek ojca i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i będą dwoje w jednem ciele.
9.DĄBR.WUL.1973Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją: i będą dwoje w jednym ciele.
10.DĄBR.GR.1961Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się z żoną swoją: i będą dwoje jednym ciałem.
11.TYSIĄCL.WYD5Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem.
12.BRYTYJKADlatego opuści człowiek ojca i matkę, i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem.
13.POZNAŃSKADlatego też "mężczyzna opuści ojca i matkę, przyłączy się do swojej żony i tak tych dwoje staną się jednym ciałem".
14.WARSZ.PRASKADlatego [mówi Pismo]: Opuści człowiek ojca i matkę i przejdzie do swojej żony, i odtąd będą stanowić jedno ciało.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z tego względu opuści człowiek ojca i matkę oraz zostanie przywiązany do swojej żony, i będą dwoje dla jednego ciała wewnętrznego.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWłaśnie dlatego opuści człowiek ojca i matkę, połączy się ze swą żoną i będzie z nią jednym ciałem.
17.TOR.PRZ.Z tego względu opuści człowiek swojego ojca i matkę, i zostanie złączony ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem.