« Gal 5:2 List do Galatów 5:3 Gal 5:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(5:2) A świadczę zasię wszelkiemu człowiekowi obrzezującemu się, iż dłużen jest wszytek zakon czynić.
2.WUJEK.1923A oświadczam się zasię każdemu człowiekowi, obrzezającemu się, iż powinien jest wszystek zakon pełnić.
3.RAKOW.NTA oświadczam się zasię każdemu człowiekowi obrzezującemu się, iż powinien jest cały zakon czynić.
4.GDAŃSKA.1881A oświadczam się zasię przed każdym człowiekiem, który się obrzezuje, iż powinien wszystek zakon pełnić.
5.GDAŃSKA.2017A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że jest zobowiązany wypełnić całe prawo.
6.JACZEWSKIZapewniam was, że kto uznaje potrzebę obrzezania, ten staje się winnym przyjęcia całego prawa.
7.SYMONA poświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać: że winien on wszystek zakon wypełnić.
8.MARIAWICIA oświadczam też każdemu człowiekowi, który się obrzezuje, że też obowiązuje się, aby wszystek Zakon pełnił.
9.DĄBR.WUL.1973A oświadczam nadto każdemu człowiekowi, który się poddaje obrzezaniu, że obowiązany jest wypełnić cały Zakon.
10.DĄBR.GR.1961A oświadczam nadto każdemu człowiekowi, który się poddaje obrzezaniu, że obowiązany jest wypełnić cały Zakon.
11.TYSIĄCL.WYD5I raz jeszcze oświadczam każdemu człowiekowi, który poddaje się obrzezaniu: jest on zobowiązany zachować wszystkie przepisy Prawa.
12.BRYTYJKAA oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić.
13.POZNAŃSKAPonownie oświadczam każdemu człowiekowi, który pozwala się obrzezać: Jest on zobowiązany zachowywać wszystkie przepisy Prawa.
14.WARSZ.PRASKAJeszcze raz powtarzam: Każdy, kto poddaje się obrzezaniu, tym samym jest obowiązany przestrzegać wszystkich przepisów Prawa.
15.KALETAA oświadczam_się zasię [przed] każdym człowiekiem, [który] się_obrzezuje: Powinny jest wszystek zakon pełnić.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A świadczę każdemu człowiekowi, co daje się obrzezywać, że winny jest wypełnić całe Prawo Mojżesza.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITKażdemu człowiekowi, który poddaje się obrzezaniu, oświadczam: Zobowiązany jest przestrzegać całego Prawa.
18.TOR.PRZ.A świadczę ponownie każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że jest zobowiązany wykonać całe Prawo.