« 2Kor 5:1 2 List do Koryntian 5:2 2Kor 5:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo i na to wzdychamy, mieszkanie nasze które znieba, naoblec żądający.
2.WUJEK.1923Albowiem w tym wzdychamy, żądając być przyobleczeni mieszkaniem naszem, które jest z nieba:
3.RAKOW.NTBo też w tym wzdychamy, mieszkaniem naszym onym, który jest z nieba, przyobleczonymi być żądając;
4.GDAŃSKA.1881Albowiem w tym namiocie wzdychamy, domem naszym, który jest z nieba, żądając być przyobleczeni.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego w tym wzdychamy, pragnąc przyodziać się w nasz dom z nieba;
6.JACZEWSKIMy tu żyjąc, do tego domu niebieskiego wzdychamy;
7.SYMONBo i w niniejszym wzdychamy, pragnąc, abyśmy w nim przyobleczeni byli w mieszkanie nasze, które jest z nieba:
8.MARIAWICIAlbowiem też i tego wzdychając pożądamy, pragnąc być przyobleczonymi w ono mieszkanie nasze, które z Nieba jest,
9.DĄBR.WUL.1973Bo w obecnym wzdychamy pragnąc, abyśmy byli przyobleczeni w mieszkanie nasze, które jest z nieba.
10.DĄBR.GR.1961Bo w obecnym wzdychamy, pragnąc, abyśmy byli przyobleczeni w mieszkanie nasze, które jest z nieba,
11.TYSIĄCL.WYD5Tak przeto teraz wzdychamy, pragnąc przyodziać się w nasz niebieski przybytek,
12.BRYTYJKADlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba,
13.POZNAŃSKADlatego wzdychamy, pragnąc przyodziać to mieszkanie z nieba na obecne,
14.WARSZ.PRASKATak przeto teraz wzdychamy, pragnąc przyodziać się w nasz niebieski przybytek,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż także w tym wzdychamy, pragnąc się przyoblec naszym domem z Nieba;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW naszym ziemskim namiocie wzdychamy, tęskniąc za mieszkaniem z nieba,
17.TOR.PRZ.Bo i w tym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w nasze domostwo, które jest z nieba,