« 2Kor 4:7 2 List do Koryntian 4:8 2Kor 4:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574We wszem ciśnieni, ale nie ściśnieni. Więznący, ale nie uwięznieni.
2.WUJEK.1923We wszystkiem utrapienie cierpimy, ale nie jesteśmy ściśnieni, ubożejemy, ale nie bywamy zubożeni.
3.RAKOW.NTWe wszem ciśnieni, ale nie stłoczeni; wątpiący, ale nie zwątpiający.
4.GDAŃSKA.1881Gdy zewsząd uciśnieni bywamy, ale nie bywamy potłoczeni; powątpiewamy, ale nie zwątpimy.
5.GDAŃSKA.2017Zewsząd jesteśmy uciskani, lecz nie przygnębieni, bezradni, lecz nie zrozpaczeni;
6.JACZEWSKIZewsząd doznajemy udręczania, - ale to dla nas jest obojętnem; cisną nas, - ale zgnieść nas nie mogą; obdzierają nas, - ale my nie przychodzimy do nędzy;
7.SYMONWe wszystkiem ucisk cierpimy, ale na duchu nie upadamy: bywamy w biedzie, ale nie rozpaczamy:
8.MARIAWICIWe wszystkiem ucisk cierpimy, ale nie utyskujemy sobie; nędzę cierpimy, ale Bóg nas nie opuszcza;
9.DĄBR.WUL.1973We wszystkim ucisk cierpimy, lecz na duchu nie upadamy, jesteśmy w biedzie, lecz nie rozpaczamy,
10.DĄBR.GR.1961We wszystkim ucisk cierpimy, lecz nie upadamy na duchu, jesteśmy w biedzie, lecz nie rozpaczamy,
11.TYSIĄCL.WYD5Zewsząd cierpienia znosimy, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy;
12.BRYTYJKAZewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni,
13.POZNAŃSKAZewsząd doznajemy utrapień, lecz nie jesteśmy tym przytłoczeni, przeżywamy wątpliwości, ale nie rozpaczamy.
14.WARSZ.PRASKAZewsząd cierpienia znosimy, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.We wszystkim uciskani ale nie będący ściśniętymi; bezradni ale nie w biedzie;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZewsząd uciskani, nie jesteśmy przytłoczeni. Bywamy bezradni, lecz nie zrozpaczeni.
17.TOR.PRZ.We wszystkim uciskani, ale nie przytłaczani; w niepewności, ale nie w rozpaczy;