« 2Kor 4:1 2 List do Koryntian 4:2 2Kor 4:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale odrzuciliśmy zakrywania sromoty niechodzą w chytrości, ani fałszując słowa Bożego. Ale objawieniem prawdy zalecając siebie u wszelkiego sumnienia człowieczego, przed Bogiem.
2.WUJEK.1923Ale odrzucamy pokrytą sromotę, nie chodząc w chytrości, ani fałszując słowa Bożego; ale okazaniem prawdy zalecając się samych do wszelkiego sumnienia ludzi przed Bogiem.
3.RAKOW.NTAleśmy się odrzekli skrytości sromoty, nie postępując w chytrości, ani zdradliwie podawając onej mowy Bożej, ale okazaniem prawdy zalecając samych siebie u wszelkiego sumnienia ludzi, przed Bogiem.
4.GDAŃSKA.1881Aleśmy się odrzekli skrytej sromoty, nie obchodząc się chytrze, ani fałszując słowa Bożego; ale objawieniem prawdy zalecając samych siebie u każdego sumienia ludzkiego przed obliczem Bożem.
5.GDAŃSKA.2017Lecz wyrzekliśmy się ukrytych haniebnych czynów, nie postępując podstępnie ani nie fałszując słowa Bożego, ale przez ujawnianie prawdy polecamy samych siebie sumieniu każdego człowieka w obliczu Boga.
6.JACZEWSKIlecz, odrzuciwszy wszelkie widoki ziemskie, wszelką obłudę, wszelką chęć fałszowania słowa Bożego, z całą otwartością w obec Boga przemawiamy do sumień ludzkich.
7.SYMONale odrzucamy ukrywanie się ze wstydu, nie chodząc w chytrości, ani fałszując słowa Bożego, lecz okazaniem prawdy zalecając siebie przed Bogiem sumieniom wszystkich ludzi.
8.MARIAWICIale odrzekamy się tajnych sromot, nie postępując chytrze, ani nie fałszując słowa Bożego, ale w okazaniu prawdy zalecając samych siebie sumieniu wszelkiego człowieka przed Bogiem.
9.DĄBR.WUL.1973ale odrzucamy skrytą nieprzystojność nie postępując chytrze ani też nie fałszując słowa Bożego, lecz okazaniem prawdy zalecając samych siebie przed Bogiem sumieniu wszystkich ludzi.
10.DĄBR.GR.1961ale odrzucamy skrytą nieprzystojność nie postępując przebiegle ani też nie fałszując słowa Bożego, lecz okazaniem prawdy zalecając samych siebie przed Bogiem sumieniu wszystkich ludzi.
11.TYSIĄCL.WYD5Unikamy postępowania ukrywającego sprawy hańbiące, nie uciekamy się do żadnych podstępów ani nie fałszujemy słowa Bożego, lecz ukazywaniem prawdy poddajemy siebie samych w obliczu Boga osądowi sumienia każdego człowieka.
12.BRYTYJKALecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają, i nie postępujemy przebiegle ani nie fałszujemy Słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych sumieniu wszystkich, ludzi przed Bogiem.
13.POZNAŃSKAUnikamy rzeczy, które się wstydliwie ukrywa, a w postępowaniu nie kierujemy się chytrością i nie fałszujemy słowa Bożego. Natomiast głosząc jawnie prawdę poddajemy się w obliczu Boga ocenie każdego człowieka.
14.WARSZ.PRASKAUnikamy postępowania ukrywającego sprawy hańbiące, nie uciekamy się do żadnych podstępów ani nie fałszujemy słowa Bożego, lecz okazywaniem prawdy przedstawiamy siebie samych w obliczu Boga osądowi sumienia każdego człowieka.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przecież wyrzekliśmy się hańby tych ukrytych rzeczy nie chodząc w przebiegłości, ani nie fałszując Słowa Boga; lecz polecając samych siebie w wyjawianiu prawdy wobec Boga, stosownie do każdego sumienia ludzi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWyrzekliśmy się raczej tego, co ze wstydem skrywane, nie postępujemy przebiegle i nie przekręcamy Słowa Bożego, ale w świetle prawdy - i przed obliczem Boga - stawiamy siebie samych wobec każdego ludzkiego sumienia.
17.TOR.PRZ.Ale wyrzekliśmy się ukrytych spraw hańbiących i nie postępujemy w chytrości, ani nie fałszujemy Słowa Bożego; ale przez ukazanie prawdy polecamy samych siebie sumieniu każdego człowieka przed obliczem Boga.